FRITT FRAM ISSN 1403-1582 Publ 2003-11-07 Uppdat 2003-11-07 KONTAKT informedIT NUCYKEL o SPÅRKALENDERNYTT
 

Kan DU skriva under på det här? Gör det i så fall, annars kommer allt att fortsätta som förut med människoförakt och människoslakt - eller explodera i urskillningslösa medborgargarden, dödsstraff och ett slutnare samhälle!

 

TREDJE VÄGEN

- kriminalpolitik för överlevnad

Den första vägens kriminalpoitik ser vi dagligen följderna av - på bara ett par dagar har tre kvinnor kallblodigt mördats - en av dem var utrikesministern och det fick den uppmärksamhet vart och ett av dessa fall förtjänar. Det har sagts många både rörande och riktiga saker efter det - men tydligen är det politiska priset för högt för att gå från ord till handling och skydda människor mot detta barbari.

Den andra vägens kriminalpolitik skrämmer oss också - det alternativ som lanseras till dagens vettlösa politik är en annan vettlös politik, hårdare tag i största allmänhet och så dödsstraff - ska vi nu själva börja riskera att ta livet av oskyldiga människor!?

Det behövs en tredje vägens kriminalpolitik. Vi som bryr oss om detta måste skapa ett nätverk för att kunna bryta det dödläge som råder. Vi ska säga nej till både dem som vill ha dödsstraff och till dem som vill släppa ut farliga brottslingar för att de tycker att det är mänskligt.

Människor skall dömas efter sina gärningar, varken mer eller mindre. De som vill skylla all brottslighet på invandrare göre sig icke besvär, men inte heller de dödsstraffsmotståndare som automatiskt säger nej till livstids fängelse. Jag anser det vara en fundamental kränkning mot hela mänskligheten att över huvud taget ifrågasätta att så här farliga människor måste hållas inspärrade.

Kroppsliga angrepp på människor ska ge avsevärt kraftfullare påföljd än egendomsbrott. I dag anser domstolarna faktiskt att det är allvarligare att stjäla än att ta livet av en människa! Vi ska göra klart att fängelse ska användas som skydd, inte som bestraffning. Vi ska ha ett öppet samhälle men det får inte innebära att fängelseportarna står på vid gavel så att det går att promenera in och ut som det passar, rått uttryckt. Att människor inte blir bättre av att sitta i fängelse kan kanske alla vara överens om, men många begår den logiska kullerbyttan att de därför måste släppas ut, trots att de inte blivit bättre.

Man måste börja kalla saker vid deras rätta namn. Fängelser kallas kriminalvårdsanstalter, men det är inte vård och ska per definition inte vara vård utan just förvaring, som i stället blivit ett skällsord. Det är helt enkelt inte försvarbart att låsa in en människa bara för att ge henne vård. Det är också kränkande mot människor som verkligen bara behöver vård utan att ha gjort något olagligt eller oetiskt. Grova brottslingar som dessutom behöver vård ska naturligtvis få det i möjligaste mån inom ett fängelse, vad det än kallas.

Så allvarliga saker som kriminalpolitik kräver saklighet i stället för gamla floskler från 70-talet, det må sedan vara 'hårdare tag' eller 'vård' och 'humanitet'. Vi kan aldrig hindra alla barbariska dåd på detta sätt, men vi kan säga till oss själva att vi gjort allt som varit möjligt - och att det har varit rimligt. Det här är inte en enkel lösning och den löser inte alla problem - den prioriterar det vi som människor tycker är värst och som aldrig går att åtgärda i efterhand. Vi behöver inte lägga oss i allt, det finns sådant som fungerar redan i dag och sådant som vi inte har någon lösning på. Vi ska inte bedriva vårdpolitik eller socialpolitik, möjligen kan man kalla det säkerhetspolitik. Vi kommer heller aldrig att vara överens i alla detaljer, det viktiga är att vi går samman om en ny inriktning - 'det finns någonting mellan vård och dödsstraff'.
 
 

Fredrik Flink 2003-09-12

Kan DU skriva under på det här? Gör det i så fall, annars kommer allt att fortsätta som förut med människoförakt och människoslakt - eller explodera i urskillningslösa medborgargarden, dödsstraff och ett slutnare samhälle!