Permadokument®- beständig information - komprimerad men läsbar för blotta ögat! Uppd 2004-03-19    FRÅGA
 
 


Permalect
 - ska svenskan finnas kvar ?


VI BEHÖVER DIN HJÄLP - GENOM PERMALECT
SER DU TILL ATT MÄNNISKOR OM TUSENTALS ÅR KAN LÄSA OCH FÖRSTÅ DAGENS SPRÅK
Vi vill göra ett permanent bildlexikon för att en gång för alla dokumentera dels de språk som har störst chans att användas i framtiden - engelska och interlingua - och dels språk som är lokalt viktiga och löper större risk att försvinna - svenska, sydsamiska och ett afrikanskt språk.

Vi räknade ut vad det skulle kosta att hugga in ett sådant här lexikon i sten. Femtio kronor per tecken, säger stenhuggaren. Varje begrepp består av i genomsnitt fem bokstäver och förklaras på fem olika språk. Fyratusen uppslagsord skulle då kosta fem miljoner kronor - och då har vi inte kunnat räkna med vad det skulle kosta att hugga in fyratusen olika bilder...

För mindre än en tiondedel av den kostnaden kan vi nu gravera ett sådant här lexikon i Permaxit, ett material som löses upp 99,9 % långsammare än fältspat, huvudbeståndsdelen i granit. Dessutom är det betydligt hårdare än kvarts vilket gör att det aldrig kan nötas ner av vanliga jordarter, vind eller vatten. Så trots att texten blir större och djupare om man hugger in den i sten, så håller vårt lexikon betydligt längre och har rentav chans att klara flera istider - en miljon år är inte osannolikt.

Permalect är ett permadokument och uppfyller gott och väl kraven för det unikt stränga kvalitetsmärket PERMENT.
Varje platta är en del i ett universellt dokument för framtiden.
 
svensk.info
informed STIFTELSEN SVENSK INFORMATIONSFÖRMEDLING

Arbetaregatan 14   582 52 Linköping
 

    FRÅGA  om Permalect