Permadokument®- beständig information - komprimerad men läsbar för blotta ögat!  Uppd 2002-09-18   FRÅGA
 


Version International


VAD FINNS KVAR AV DIG OM TUSEN ÅR ?

Hårddisk - Ha! Disketter - glöm det. CD - kanske om hundra, men kan någon läsa den? Papper - om någon, nej något tiotal personer i rad, tagit hand om dem. Runstenen - om du orkat hugga in ditt material i så hård sten att inte luftföroreningar rår på den. Men -

PERMAdokument® finns kvar!

Människor har i alla tider lämnat efter sig föremål och budskap som blivit tidsdokument. Grottmålningar, hieroglyfer, runstenar och urkunder har bevarat information genom årtusenden och har, trots att språket kanske inte längre talas, kunnat tolkas i vår tid.

Boktryckarkonsten innebar en första revolution genom att informationen kunde mångfaldigas. Den elektroniska informationstekniken har inneburit en andra revolution genom att informationen kan bearbetas, formateras och överföras till olika medier. Men det har samtidigt inneburit att det mesta av det vi skriver i dag obönhörligen kommer att vara borta redan om något tiotal år.

Emellertid finns tack vare lasertekniken en möjlighet att smidigt överföra data direkt till läsbara dokument med en varaktighet som vida överstiger inte bara datamediernas utan även papperets och troligen rentav grottmålningarnas. Vi tar hand om Dina viktigaste dokument, behandlar och graverar dem i A4-format på det mest korrosionshärdiga stål som går att uppbringa, en legering av järn, krom, nickel, molybden, mangan och kväve som vi kallar Permarit och som även hör till de mer nötningståliga. Alternativt kan Du välja superlegeringar baserade på nickel, kobolt eller titan eller ett extremt nötningsbeständigt keramiskt material. Samtliga dessa material är vida överlägsna de material som tidigare använts för gravering och som ibland fortfarande kallas beständiga. Givetvis kan Du själv utforma sidorna men vi kan också erbjuda en genomarbetad standard som medger optimal komprimering av informationen, för bästa ekonomi.

 


 

Maila gärna dina FRÅGOR !


PERMAdokument®är av informed registrerat varumärke