TIDSKAPSEL - ett alternativ till PERMAdokument®?

Tidskapslar är behållare för föremål och budskap som skall bevaras till eftervärlden. Men det finns fler alternativ. Här gör vi en jämförelse mellan tidskapslar med bl a arkivbeständigt papper och vår nya informationsbärare PERMAdokument®:
 
Betyg för Tidskapsel PERMAdokument®
Åldringsbeständighet
3
5
Brandbeständighet
2
5
Kemikaliebeständighet
4
5
Mångsidighet
5
3
Läsbarhet
4
4
Bearbetbarhet
3
2
Komprimering
2
3
Ekonomi
3
3

Betygssättningen gör inte anspråk på att vara vetenskapligt odiskutabel utan är främst avsedd att väcka funderingar kring valet av informationsbärare.

Informed Stiftelsen Svensk Informationsförmedling   Uppdaterad 2000-12-14       FRÅGA  om PERMAdokument