RUNSTEN - ett alternativ till PERMAdokument®?

Runstenar har kommit i ropet igen som ett beständigt och läsbart komplement till moderna informationsbärare. Men det finns fler alternativ. Här gör vi en jämförelse mellan runstenar och vår nya informationsbärare PERMAdokument®:
 
Betyg för Runsten PERMAdokument®
Åldringsbeständighet
5
5
Brandbeständighet
5
5
Kemikaliebeständighet
4
5
Mångsidighet
2
3
Läsbarhet
5
4
Bearbetbarhet
1
2
Komprimering
1
3
Ekonomi
1
3

Betygssättningen gör inte anspråk på att vara vetenskapligt odiskutabel utan är främst avsedd att väcka funderingar kring valet av informationsbärare.

Informed Stiftelsen Svensk Informationsförmedling   Uppdaterad 2000-12-14       FRÅGA  om PERMAdokument