HDrosetta - ett alternativ till PERMAdokument®?

HD-Rosetta är ett intressant alternativ för att billigt lagra stora mängder information någorlunda beständigt. Men det finns fler alternativ. Här gör vi en jämförelse mellan dessa mikrograverade nickelplattor och vår nya informationsbärare PERMAdokument®:
 
Betyg för HD-Rosetta PERMAdokument®
Åldringsbeständighet
5
5
Brandbeständighet
5
5
Kemikalie- och väderbeständighet
3
5
Nötnings- och repningsbeständighet
2
4
Mångsidighet
3
3
Läsbarhet
2
4
Bearbetbarhet
2
2
Komprimering
4
3
Ekonomi
4
3

Problemet med HD-Rosetta är att den ekonomiskt fördelaktiga komprimeringen gör graveringen så ytlig att den blir hundratals gånger mer känslig för korrosion och framför allt nötning/repning än PERMAdokument och dessutom helt omöjlig att läsa utan mikroskop.

Betygssättningen gör inte anspråk på att vara vetenskapligt odiskutabel utan är främst avsedd att väcka funderingar kring valet av informationsbärare.

Informed Stiftelsen Svensk Informationsförmedling   Uppdaterad 2004-10-03       FRÅGA  om PERMAdokument