PLAKETT - ett alternativ till PERMAdokument®?

Att gravera plaketter eller minnestavlor i t ex mässing kan vara ett sätt att göra text mer beständig. Men det finns fler alternativ. Här gör vi en jämförelse mellan mässingsplaketten och vår nya informationsbärare PERMAdokument®:
 
Betyg för Mässingsplakett PERMAdokument®
Åldringsbeständighet
5
5
Brandbeständighet
4
5
Kemikaliebeständighet
3
5
Mångsidighet
2
3
Läsbarhet
5
4
Bearbetbarhet
2
2
Komprimering
2
3
Ekonomi
1
3

Betygssättningen gör inte anspråk på att vara vetenskapligt odiskutabel utan är främst avsedd att väcka funderingar kring valet av informationsbärare.

Informed Stiftelsen Svensk Informationsförmedling   Uppdaterad 2000-12-14       FRÅGA  om PERMAdokument