PAPPERSUTSKRIFT - ett alternativ till PERMAdokument®?

För att skydda sina elektroniska dokument mot virus och avmagnetifiering kan man göra en utskrift på papper. Men det finns fler alternativ. Här gör vi en jämförelse mellan utskrifter med arkivcertifierad skrivare på arkivbeständigt papper och vår nya informationsbärare PERMAdokument®:
 
Betyg för Arkivbeständigt papper  PERMAdokument®
Åldringsbeständighet
3
5
Brandbeständighet
1
5
Kemikaliebeständighet
1
5
Mångsidighet
3
3
Läsbarhet
5
4
Bearbetbarhet
3
2
Komprimering
3
3
Ekonomi
4
3

Betygssättningen gör inte anspråk på att vara vetenskapligt odiskutabel utan är främst avsedd att väcka funderingar kring valet av informationsbärare.

Informed Stiftelsen Svensk Informationsförmedling   Uppdaterad 2000-12-14       FRÅGA  om PERMAdokument