MIKROFILM - ett alternativ till PERMAdokument®?

Mikrofilm används fortfarande som ett beständigare komplement till moderna informationsbärare. Men det finns fler alternativ. Här gör vi en jämförelse mellan mikrofilm och vår nya informationsbärare PERMAdokument®:
 
Betyg för Mikrofilm PERMAdokument®
Åldringsbeständighet
3
5
Brandbeständighet
1
5
Kemikaliebeständighet
2
5
Mångsidighet
3
3
Läsbarhet
2
4
Bearbetbarhet
2
2
Komprimering
4
3
Ekonomi
4
3

Betygssättningen gör inte anspråk på att vara vetenskapligt odiskutabel utan är främst avsedd att väcka funderingar kring valet av informationsbärare.

Informed Stiftelsen Svensk Informationsförmedling   Uppdaterad 2000-12-14       FRÅGA  om PERMAdokument