CD - ett alternativ till PERMAdokument®?

Det enklaste sättet att säkerhetskopiera ett dokument är på CD. Men det finns fler alternativ. Här gör vi en jämförelse mellan CD och vår nya informationsbärare PERMAdokument®:
 
Betyg för CD PERMAdokument®
Åldringsbeständighet
2
5
Brandbeständighet
1
5
Kemikaliebeständighet
2
5
Mångsidighet
4
3
Läsbarhet
2
4
Bearbetbarhet
5
2
Komprimering
5
3
Ekonomi
5
3

Betygssättningen gör inte anspråk på att vara vetenskapligt odiskutabel utan är främst avsedd att väcka funderingar kring valet av informationsbärare.

Informed Stiftelsen Svensk Informationsförmedling   Uppdaterad 2000-12-14      FRÅGA  om PERMAdokument