BANKFACK - ett alternativ till PERMAdokument®?

I sitt bankfack kan man lägga dokument som man vill skydda mot brand och obehöriga. Men det finns fler alternativ. Här gör vi en jämförelse mellan bankfack med bl a pappersdokument och vår nya informationsbärare PERMAdokument®:
 
Betyg för Bankfack PERMAdokument®
Åldringsbeständighet
3
5
Brandbeständighet
4
5
Kemikaliebeständighet
4
5
Mångsidighet
4
3
Läsbarhet
4
4
Bearbetbarhet
3
2
Komprimering
2
3
Ekonomi
3
3

Betygssättningen gör inte anspråk på att vara vetenskapligt odiskutabel utan är främst avsedd att väcka funderingar kring valet av informationsbärare.

Informed Stiftelsen Svensk Informationsförmedling   Uppdaterad 2000-12-14      FRÅGA  om PERMAdokument