ARKIV - ett alternativ till PERMAdokument®?

Man kan bevara information genom att publicera den i form av en tryckt skrift som universitetsbiblioteken arkiverar. Men det finns fler alternativ. Här gör vi en jämförelse mellan ett universitetsbibliotek med pappersdokument och vår nya informationsbärare PERMAdokument®:
 
Betyg för Arkiv på bibliotek PERMAdokument®
Åldringsbeständighet
3
5
Brandbeständighet
4
5
Kemikaliebeständighet
4
5
Mångsidighet
3
3
Läsbarhet
4
4
Bearbetbarhet
3
2
Komprimering
3
3
Ekonomi
4
3

Betygssättningen gör inte anspråk på att vara vetenskapligt odiskutabel utan är främst avsedd att väcka funderingar kring valet av informationsbärare.

Informed Stiftelsen Svensk Informationsförmedling   Uppdaterad 2000-12-14   FRÅGA om PERMAdokument