FRITT FRAM   ISSN 1403-1582 Publ 2006-01-18 Uppdat 2006- 12-11   informed  IT NU   CYKEL o SPÅR   KALENDERNYTT  KONTAKT  

forts Fritt Fram:s ledarsida

Gamla ledare!

Nya ledare!

      

 

LEDARE 140:

EN UNIVERSELL SJÄLVKLARHET

Medan många fortfarande pratar om djurskydd - detta att 'djur skall behandlas väl och såvitt möjligt skyddas mot lidande' dvs såvitt det inte kommer i konflikt med människors intressen - har alltfler börjat diskutera djurrätt dvs att djur har vissa rättigheter oavsett människors behov. Det finns dock det allra bästa underlag för att gå ännu ett litet steg och proklamera några självklara fakta: De flesta håller säkert med om att det vore absurt om jag skulle behöva bevisa att jag inte får utsättas för lidande eller avrättning eller varför det inte är värt det för att rädda ett barns liv eller att jag över huvud taget är en person - eller varför det inte bara gäller mig och mina likar. Människor är de enda som tillverkar redskap, människor är de enda som har hjärnbark, människor är de enda som har kultur - listan kan göras lång och är snart inne på teknikaliteter och detaljer som lika gärna kan skilja mellan individer av samma art. Frenetiskt presenterar man en ny sats för att förfäkta människans överhöghet, utan att låta sig hejdas av eller ens nämna att den förra satsen fallit pladask (så fort någon kommit på den lustiga tanken att utsätta den för en vetenskaplig prövning) - och den förra och den förra och den förra... En forskning som syftar till att ifrågasätta den egna gruppens särställning kan däremot betraktas som seriös. Därmed faller också invändningen att djurrättsaktivisters tal om 'den egna gruppen' (när man talar om människan) skulle vara tendentiöst - eller 'fanatiskt'. Hur vet du t ex att jag som skriver detta är en människa och inte något annat djur - det är bara kommunikationsförmågan du vet något om. Att lägga kommunikationsförmåga, hjärnstruktur, antal ben eller förekomst av päls till grund för frågan huruvida det gäller en person med rättigheter, är ytterligt farligt. Djurrättsaktivister brukar anklagas för att vara känslostyrda - i själva verket är det djurrättsaktivisterna som har förnuftsargumenten medan somliga andra människor blockeras emotionellt och tror att det är en jämförelse med rasism eller en krigsförklaring, utfärdad av fanatiker. Människan har inte rätt - bara makt. Anledningen till att man gör djurförsök är inte att det är rationellt motiverat - utan att dessa djur inte kunnat försvara sig.
 

Fredrik Flink 2006-12-11
 
 
 
 
 

LEDARE 139:

I HAVE A DREAM

Det var femton år sedan jag förra gången sa "Den bästa film jag någonsin sett". När jag läser utdrag ur recensioner slås jag av att de flesta otroligt nog inte fattat vad filmen handlar om - och då är omdömena ändå återgivna i bioannonsen! Att beskriva 'När mörkret faller' som "en spännande thriller" är som att säga att 'daVincikoden' handlar om att Jesus hade en älskarinna ('å frugan då - hon visste inget förstås' - ja, ni har väl hört den).

Alla eventuella betänkligheter mot filmer med budskap faller platt inför det suveräna genomförandet.

Ännu bättre är att filmen handlar om tre ytligt sett olika fall, det är en viktig del av budskapet att få se den gemensamma konflikten mellan fegheten och modet.

Det allra bästa är att när det äntligen händer något bra, så beror det helt och hållet på att den som hela tiden skrämts till tystnad plötsligt vågar utmana rädslan. Man ska inte skönmåla i en allvarlig film, men man får heller inte lämna publiken utan hopp - det är detta som är så väl genomfört i 'När mörkret faller'.

Det finns många kategorier av människor och alla får plats i vårt samhälle - de som är så fega att de satt fegheten i system tillsammans med våld mot oskyldiga (bakom rejäla fängelseportar - när vi släppt ut dem som bara brukat våld i nödvärn), de som är konsekvent fega och vägrar förstå varför de ska göra något de är rädda för (i skamvrån), de som bara är lite vardagsfega (i en folkrörelse av rädda mot fega), vi som är på väg bort från fegheten (någonstans, hoppas jag och skäms inte över att placera mig själv där) och slutligen de verkliga hjältarna som mot alla odds äntligen tar kål på Goliat efter att med sitt intellekt accepterat att det bara kan ske om de gör det som de är så rädda för (eller går under för att alla vi fegisar hittills inte gjort gemensam sak med dem).

Jag har en dröm, men filmen är på riktigt och beskrivs bäst med ett annat välkänt citat av Martin Luther King: Den största tragedin är inte de onda människornas brutalitet - utan de goda människornas tystnad.
 

Fredrik Flink 2006-10-29
 
 
 
 
 

LEDARE 138:

ARGUMENT

Har ni tänkt på att varje argument för djurförsök också kan användas som argument för försök på människor? Dessutom tillkommer ett argument - ett försök som syftar till att säkra människors hälsa ger i allmänhet säkrare resultat om det utförs på en människa. Det finns alltså fler argument för djurförsök på människor än för djurförsök på andra djur.

Har ni tänkt på att varje argument mot försök på människor samtidigt är tillämpligt på andra djur? Att människor går på två ben, saknar päls och uttrycker sig verbalt är ju knappast anledning att undanta dem från djurförsök.

Det enda som återstår av argument för att göra försöken på andra djur är just att de inte tillhör människosläktet - 'the human race'. Det enda som skiljer djurförsöksförespråkare från rasister är alltså att rasister inte nödvändigtvis pinar livet ur dem de föraktar.
 

Fredrik Flink 2006-08-14
 
 
 
 
 

LEDARE 137:

DET ÄR INTE DE EXTREMA SOM ÄR FARLIGA

Att förstöra miljön är helt normalt. Miljöaktivister är extrema.

Att mer eller mindre riskera livet på medmänniskor genom att köra omkring  i en bil som man kan tappa kontrollen över är också helt normalt. Att av trafiksäkerhetsskäl låta bli att åka bil är extremt.

Det är normalt och balanserat att för att rädda människoliv säga ja till vissa djurförsök (i värsta fall också på människor, t ex dödsdömda fångar om de behandlas väl och avlivas smärtfritt). Det är extremt att säga blankt nej till alla former av plågsamma djurförsök oavsett syfte, det gör bara ytterlighetsivrare.

Att delta eller att stå utanför - att vara normal eller att vara extrem - Vilket är farligast ?
 

Fredrik Flink 2006-06-30
 
 
 
 
 

LEDARE 136:

SKILLNADEN MELLAN POSSIBILISTER OCH OPTIMISTER


Man brukar dela in människor i optimister och pessimister. Optimisterna tror att det kommer att gå utmärkt och pessimisterna tror att det kommer att gå åt helvete. Men detta säger ju ingenting om huruvida man försöker.

Optimisten antas jobba på, övertygad om att det ska bli resultat. Pessimisten antas strunta i alltihop eftersom det ändå inte går. Men det kan ju lika gärna vara tvärtom. Optimisten tar för givet att det går bra och slår sig kanske till ro med detta. Pessimisten tycker att det ser hopplöst ut och inser kanske att det kräver en ansträngning mot alla odds.

Det är ingen vits med att kalla sig själv eller någon annan för optimist eller pessimist. Det finns en mer avgörande indelning. Possibilister ser möjligheterna och blandas därför ofta ihop med optimister. Men att man ser möjligheter behöver ju inte alls betyda att man tror att det kommer att gå bra - en möjlighet är ju bara möjlig och kanske inte ens sannolik. Medan den klassiske optimisten inte ser problemen och den klassiske pessimisten bara ser problemen så pekar possibilisten på möjligheter som andra anser omöjliga. Man brukar säga att "vi har små möjligheter". Ta vara på dem då!

Det här är naturligtvis en förenklad beskrivning. Avsikten är inte att utmåla optimister som busar och possibilister som hjältar utan att visa på ett val som sällan uppmärksammas.
 

Fredrik Flink 2006-05-20
 
 
 
 
 

LEDARE 135:

LÄGG NER EXPRESSEN

Kvällstidningen Expressen publicerar namn och bild på en person som misstänks för överfall och våldtäkter i Umeå.

Denna person är inte dömd, men att en oskyldig får lida för att Expressen ska tjäna pengar är enligt Expressen ett viktigare allmänintresse än att en skyldig person verkligen blir dömd, vilket nu försvåras. Inte heller är han frisläppt, så det finns inte ens någon anledning att varna för honom. De personer vars namn(inte bild) som Fritt Fram publicerar är både dömda för grova brott och går dessutom lösa, trots att det är mycket vanligt att dessa typer av brott upprepas. Det finns alltså både den bästa grund och all anledning att varna för dem.

En av dessa tidningar utsätts därefter för förundersökning i strid med gällande svensk lag, åklagaren beslutar att utgivaren skall hämtas av polis till förhör och TT skickar ut telegram om att utgivaren bryter mot personuppgiftslagen. Ingen av dessa åtgärder föranleder någon form av rättelse. Vad beträffar den andra tidningen så får utgivaren utrymme i TV för att lägga fram sina synpunkter och några rättsliga åtgärder är det inte tal om. Gissa vilken som är vilken! Rätt svar i ledare 85.

Vi ska inte gå ut och riva ner Expressens löpsedlar. Det är bättre att säga emot och - med hänvisning till allmänintresset - sätta upp egna löpsedlar alldeles intill, där vi anklagar Expressens utgivare Otto Sjöberg för allehanda saker som han inte är dömd för. De kioskägare etc som river ner våra löpsedlar får i fortsättningen även Expressens löpsedlar nerrivna, det kan i bästa fall få dem att upptäcka att Expressens löpsedlar får hänga kvar den dag som våra löpsedlar får det.

Många - långt fler än dem som för egen del haft något att frukta - har önskat att Expressen ska förbjudas. Jag vill inte att tidningar ska förbjudas, låt vara att Expressen och Aftonbladet i så fall borde vara de första. Jag vill att ägarna tar det förnuftiga beslutet att lägga ner den tidning vars hela historia består av skvaller, förtal och utpekanden av icke dömda personer.
 

Fredrik Flink 2006-03-31
 
 
 
 
 

LEDARE 134:

ÖVERGREPP

Vad är det som händer när två unga människor har ett jämbördigt sexuellt förhållande och politiska krafter enbart av den anledningen med näbbar och klor försöker få domstolar att döma den ena partnern för våldtäkt? Är domstolar plötsligt de enda som har vett att stå upp för individens försvar mot sådana krafter?

Det aktuella avgörandet i hovrätten beskrivs som en rättsskandal och det är det, inte för att partnern friats från anklagelsen om våldtäkt utan för att han enligt uppgifter i SVT Text dömts för sexuellt utnyttjande av barn trots att 'hovrätten menar att relationen framstod som en ömsesidig sådan, mellan två tonåringar.' Åklagaren sägs vara mycket bekymrad över domen och det bör han vara eftersom det åligger honom att även se till vad som talar för den åtalade. Men i stället ska han ha tolkat domen som att det nu är 'ganska riskfritt att ha sex med barn under 15 år'.

Till yttermera visso sägs 13-åringen vara mogen för sin ålder medan 22-åringen verkade yngre än han var. Vad kan mer begäras? Måste de som älskar varann vara födda samma år för att slippa utsättas för rättsövergrepp? Det spelar tydligen ingen roll om det är ett barn eller en sexuellt mogen partner, alla som har sex måste dömas för våldtäkt - tala om moralpanik!
 

Fredrik Flink 2006-03-24
 
 
 
 
 

LEDARE 133:

SÄKERT SLUTFÖRVAR - I TUSEN ÅR

Kan man lagra kärnkraftsavfallet säkert? Lita inte på vad jag säger. Läs vad Kärnkraftsinspektionen skriver (med mina markeringar):

" Fråga: Hur länge dröjer det innan radioaktiva ämnen når jordytan? Svar: Det beror först och främst på hur länge det dröjer innan kapslarna börjar läcka.Detta kan ta från FLERA TUSEN ÅR till miljoner år,beroende på de påfrestningar som kapslarna utsätts för.När en kapsel väl börjat läcka tar det från NÅGOT HUNDRATAL ÅR till åtskilliga tiotusentals år för de olika radioaktiva ämnena att ta sig igenom bentonitleran.Därefter beror transporttiden på hur fort grundvattnet rör sig och på hur starkt de radioaktiva ämnena fastnar i berget.Beroende på dessa förutsättningar kan det ta allt ifrån ETT HUNDRATAL till tiotusentals eller hundratusentals år. "

Detta är alltså ordagrant återgivet år 2006 ur http://www.ski.se/dynamaster/file_archive/010816/2758123427/s%E4kerhetsanalys.PDF

Inte blir det bättre av hur SKI presenterar sin syn på risker i allmänhet: " Vårt liv är fyllt av risker. Vi vet aldrig vad som väntar bakom nästa gathörn. Vissa saker kan vi förbereda oss för eller skydda oss mot, andra får vi leva med. Vem som helst kan förlora jobbet,bli påkörd av en rattfyllerist eller plötsligt bli sjuk. "

SKI skriver samtidigt att "det är välkänt att koppar är motståndskraftigt mot korrosion vid ytnära förhållanden, vilket bland annat observerats i arkeologiska fynd" Om man hör med Korrosionsinstitutet så kan de upplysa om att koppar inte alls är motståndskraftigt vid ytnära förhållanden. Tydligen kan detsamma gälla långt nere i berget eftersom kapslarna kan börja läcka redan efter några tusen år. I USA tänker man använda legering 22 - det är som att jämföra papper och sten. Dessutom verkar det som att USA lägger avfallet ovanför grundvattenytan.

Det handlar alltså inte om vad olika människor tror. Det är bara att läsa innantill vad experterna säger och konstatera att kärnkraftsavfallet inte kommer att förvaras säkert - om man menar efter några tusen år. Men då lever vi ju inte längre.
 

Fredrik Flink 2006-03-18
 
 
 
 
 

LEDARE 132:

PLOCKA NER SOLEN

Tänk om vi kunde åstadkomma fusion - vilka enorma mängder energi vi skulle få tillgång till. Om vi sedan lyckades med det som redan Nicolai Tesla försökte, att överföra stora effekter trådlöst så skulle vi kunna skicka upp reaktorn som en satellit och låta den stråla ner energi på våra hus där uppsamlingspaneler tar hand om den och omvandlar den till elektricitet och värme. Men, tyvärr, det går inte - det finns nämligen redan och kallas solenergi.
 

Fredrik Flink 2006-02-27
 
 
 
 
 

LEDARE 131:

VÄNTA TILLS KATASTROFEN ÄR ETT FAKTUM

Vi får läsa i tidningar och broschyrer om hur viktigt det är att tänka på brandskyddet. Vi får lära oss att det ska finnas minst två av varandra oberoende utyrymningsvägar och det är så viktigt, så viktigt och kan inte nog inpräntas. Jodå, i mig är det inpräntat, alldeles för mycket enligt somliga.

Min mor kan inte ta sig ut ur sin lägenhet. Till skillnad från många andra i den situationen är hon inte rörelsehindrad och hon behöver inte hjälp av någon för att komma ut. Hon behöver en utrymningsväg. Det finns det, enligt räddningstjänsten. Hon kan ju ta sig ut genom fönstret på andra våningen.

Bo Karlsson på Räddningstjänsten i Linköping säger att jag ska tänka mig för innan jag tar till så drastiska uttryck som dödsfälla. Vad är det då om man inte tar sig ut ur en brinnande lägenhet därför att en vindslucka blockerar lägenhetsdörren? Fungerar telefonen? Hinner räddningstjänsten fram och plockar ut en genom ett fönster? Vad är det i så fall för vits med att över huvud taget kräva att det ska finnas en dörr till lägenheten?

Det är inte ett hypotetiskt fall, det har redan inträffat när en hantverkare tog sig upp på taket genom luckan. Lyckligtvis brann det inte och min mor hade turen att nå en granne som kunde stänga in hantverkaren på vinden så att det gick att komma ut.

Sverige är ett u-land där det enda som hittills är utvecklat är en myndighetskultur där myndigheterna finns till för sin egen skull och myndighetspersonerna för sin karriärs skull och för att kvittera ut sin lön utan att behöva stöta sig med någon.

Jag får stånga mig blodig, jag får ringa runt till alla möjliga och omöjliga myndigheter och organ bara för att bli vidareskyfflad till någon annan om jag framhärdar. Jag behandlas som en idiot vart jag än kommer. Är det för att jag är en idiot?

Jag ska inte säga att jag förstår, för det är ett tvetydigt begrepp, men jag får allt svårare att fördöma den som tar till knytnävarna, s k nävrätt. Sker det som det heter 'oprovocerat' så har jag naturligtvis inga problem att fördöma det, men vad menar makthavarna att man ska göra när staten ger sig fan på att blockera alla tänkbara fredliga sätt att göra något åt livshotande missförhållanden, samtidigt som staten inte gör någonting alls för att hindra att man tar till våldsmedel?

Kanske en gyllene medelväg är en privat insatsstyrka som utan våld men helt i strid med god sed resolut går förbi ointresserade myndigheter och t ex i det här fallet bryter bort hela luckan med kofot.

I vårt kära folkhem har vi annars bara att sitta och vänta på att katastrofen är ett faktum. Vindslucka hindrade utrymning, får jag läsa i tidningen, när det är för sent. Och alla grävande journalister talar med myndighetspersoner som återigen betonar hur viktigt det är att inte utrymningsvägar blockeras. En fjäder i hatten för en lyckad karriär.
 

Fredrik Flink 2006-02-15
 
 
 
 
 

LEDARE 130:

LANDSFÖRRÄDERI

Att karikatyraffären är något mycket ovanligt har nog slagit de flesta. För några dagar sedan brast emellertid alla fördämningar och Sverige har nu definitivt övergett sin författning för att i stället med hot och våld styras av religiösa fanatiker hundratals mil härifrån.

Låt mig påpeka att att detta inte har något att göra med Islam. Det gäller inte en upprörande illustration av profeten Muhammed utan en upprörande illustration av skillnaden mellan rädsla och feghet. Det handlar också om ren rasism - danskar attackeras för att de är danskar trots att alla vet att de inte har något att göra med det de anklagas för. Det är precis lika illa som när t ex Sverigedemokraterna skyller brottsligheten på invandrarna. Det är slutligen också en illustration av hur meningslöst det är att välja vänster eller höger för att ta ställning. Vänstern som brukar uppröras av rasism och högern som brukar uppröras av landsförräderi tiger båda som muren - förutom Sverigedemokraterna som i stället staten har tystat.

Jag blev mycket fundersam redan över uppgiften att Laila Freivalds vädjat till Sverigedemokraterna att inte publicera fler bilder. Men nu har det tydligen fortsatt med att deras server saboterats av SÄPO och internetleverantören Levonline som man alltså torde akta sig för att ha något att göra med. Jag måste medge att jag aldrig trodde att jag skulle bli så upprörd över ett landsförräderi - eller över ett ingripande mot Sverigedemokraterna. Såväl taktiskt som moraliskt har regeringen förlorat mot Sverigedemokraterna vars namn för en gångs skull inte är vilseledande.

Utrikesminister Laila Freivalds påstås nu ha sagt att "Det är fruktansvärt att en liten grupp svenska extremister utsätter svenskar för en uppenbar fara". Jag har ännu inte lyckats få uppgiften bekräftad men stämmer den så kan man undra vilken liten grupp hon syftar på - Sverigedemokraterna eller de religiösa fanatiker som verkligen utsätter svenskar och danskar för uppenbar fara? Att anklaga den, som bara vägrar tiga, för det som dem som retas av det väljer att göra är en klassisk typ av förtryck till skillnad mot de misstag som lagts till grund för tidigare krav på ministerns avgång.

Det goda med hela den här affären är att Salman Rushdie - efter decennier - inte längre står ensam. Det onda är att samtidigt Svenska akademien fått sällskap av Svenska staten i att inte våga stå upp för yttrandefriheten och förföljda människor.
 

Fredrik Flink 2006-02-13

Se även karikatyr.htm
 
 
 
 
 

LEDARE 129:

GRUNDVALEN FÖR ALL RASISM

"Man bör alltså ställa djurens rätt mot våra medmänniskors rätt till god behandling" skriver rasisterna Kerstin Alberius, Peter Arner, Björn Beermann, Sven Enerbäck, Charli Eriksson, Tomas Keisu, Lena Kjellén, Ulf Lerner, Sivert Lindström, Olle Lindvall, Stefan Lohmander, Monica Nistér, Måns Rosén, Annika Scheynius, Agneta Siegbahn, Ann-Mari Svennerholm, Lil Träskman-Bendz och Bernt Eric Uhlin på högdjurens forum nummer ett, 'DN debatt'.

Det är precis vad all rasism handlar om. Man ska ställa andras rätt mot sin egen grupps. Men ingen rasist kallar sig själv rasist. Det är därför Fritt Fram beskriver dem så. Jag är inte ute efter att utmåla så många som möjligt som rasister, vill någon av de nämnda professorerna och direktörerna göra avbön för den gemensamma skrivningen så är jag den förste att applådera.

Djurförsök är mest av allt en fråga om rasism och först i andra hand en fråga om forskning. Jag vill ställa en fråga till alla djurförsöksförespråkare: Hur stor del av Er inkomst överför Ni till medicinsk forskning? Jag överför en åttondedel av min disponibla inkomst till Stiftelsen forskning utan djurförsök, som fördelar pengar till forskare som inte ställer den egna gruppen mot den andra utan arbetar fram metoder som botar sjukdomar utan att ta livet av andra, samtidigt som ovannämnda bakåtsträvare slåss med näbbar och klor för att så länge som möjligt få fortsätta att plåga andra djur.

Kan det vara så att forskningen inte är så intressant längre när det kommer till egna satsningar, även om de inte innebär några större uppoffringar? Jag är garantipensionär, så bortsett från socialbidragstagare kan man tycka att djurförsöksförespråkare inte bör tas på allvar om de överför mindre än en åttondedel av sin inkomst till medicinsk forskning.

Jag har själv lidit av depression och min far dog i Parkinson, sjukdomar som uppräknade forskare nämner som skäl för att få plåga och döda andra. Det är förnedring, inte hjälp. Depression är en kroppslig sjukdom som har medicinska orsaker, men i mitt fall förvärrades den faktiskt av bland annat hopplöshet i vetskapen om att somliga plågar och dödar andra i forskningens tjänst. Jag har tagit medicin som forskats fram genom tortyr i svenska laboratorier på åttiotalet och jag skulle ha tagit den även om det skett i tyska laboratorier på trettiotalet. Men att allt ont har något gott med sig kan inte rättfärdiga fortsatt ondska. Även om vi är sjuka så är vi fortfarande levande personer som kan ha en moral och en ansvarskänsla - bevare oss från att bli hjälpta av ytterligare rasistisk forskning!

Jag drömmer om en tid när man helhjärtat kan stödja forskningen - utan förbehåll om att den inte ska ske med rasistiska förtecken. Många är på väg att förverkliga den drömmen.
 

Fredrik Flink 2006-01-18