Den här filosofiska artikeln passade inte riktigt i vare sig Fritt Fram eller Kalendernytt så det fick bli ett samarbete i form av en ny sida för att fira att

svensk.info

har funnits i ett kvarts sekel!

 

KALENDERFRITT

(ANDERÄKNING - TALPEDAGOGIK - EGENHETSSYSTEM - TECKENTOLKNING - FILOSOFERING)
 
 

DEN HELIGA INTEGRALEN

 

Vad är skillnaden mellan själ och ande? Vad blir kvar när kroppen är borta - om medvetandet aldrig återuppstår?

Ett filosofiskt sätt att beskriva en hypotes kan vara med en graf. Man kan åskådliggöra hur anden skulle kunna finnas kvar trots att alla livsprocesser och allt medvetande för alltid upphört - och även om själen är beroende av kroppen.

Förenklat uttryckt så finns ju minnet av en person kvar även om hen helt upphört att existera. Det kan låta som att det förutsätter att någon annan finns kvar som kan minnas, men det är inte nödvändigt. Inte heller förutsätter det skrifter eller andra lämningar som kan utgöra bevis för historien.

Om så hela universum upphör att existera så kan aldrig det faktum att personen har existerat upphävas, hur bortglömd hen än är. I den meningen är anden odödlig. Det är denna "ande" som i ovanstående graf representeras av integralen. Den antyder också att en själ hela tiden utvecklas till att bli mer fullständig - med avbrott t ex om kroppen är i koma och inte kan användas, men den försvinner inte förrän kroppen dör.

 
Fredrik Flink 2013-03-25