FRITT FRAM   ISSN 1403-1531 Sidan publicerad 1998-02-18Uppdaterad 1998-02-18   KONTAKT
 

MEDBORGARLÖN !

Kan dagens alla bidrag med sin dyrbara byråkrati ersättas av en medborgarlön? När ska vi få se en seriös kalkyl för en sådan lösning? Vi börjar med att precisera vad vi menar med ovillkorlig medborglön: