FRITT FRAM ISSN 1403-1582 Publ 2000-11-10 Uppdat 2002-08-23  KONTAKT   informedIT NUCYKEL o SPÅRKALENDERNYTT

forts Fritt Fram:s ledarsida

Nya ledare!

Gamla ledare!

 

LEDARE 64:

DET STORA I DET LILLA

Schvoosh! Jag hann knappt hejda en impuls att klappa till odjuret som landade mellan mina ben när jag satt och solade. Och det tyckte jag strax var tur, för det var en vacker gräshoppa. Den satt kvar en bra stund innan den flög i väg.

Strax därefter hör jag ett lätt plopp i vattnet. Normalt skulle jag inte ha brytt mig om det, en våg som slog mot en sten eller något annat obetydligt. Men nu tänkte jag: Det var väl inte gräshoppan som ramlade i vattnet?

Det var det inte, men framme vid bryggkanten råkade jag få syn på ett litet flygfä som jag hjälpte upp på stranden. Litet ur min synvinkel, men stort ur dennes synvinkel. Utan gräshoppan hade det slutat illa.

Om jag sätter in några kronor på ett postgiro så är det inte mycket. Men om några fler barn överlever en svältkatastrof så är det mycket.

Jag undrar om gräshoppan vet vilken uppståndelse den gav upphov till. Vad vet jag?
 
 

Fredrik Flink 2002-08-08
 
 
 
 
 
 

LEDARE 63:

DUMMA MÄNNISKOR

Det finns människor som tror att en tärning, som inte gett en sexa på de fem senaste kasten, ger större chans att slå en sexa. En missuppfattning av statistik, men inget gravallvarligt.

Det finns människor som tror att det naturliga urvalet är en slump. Ett allvarligt missförstånd, men inte oförlåtligt dumt.

Det finns människor som tror att avståndet är 100 meter mellan den första och den sista i en rad med fyra telefonstolpar med 25 meters mellanrum. Ett räknefel, men det finns värre missräkningar.

Det finns människor som tror att samhället är rättvist då inte heller de rika får stjäla bröd och sova under broarna. Men det finns ännu dummare.

Det finns människor som tror att man hatar Amerika om man inte ger sitt stöd till att civilbefolkningen bombas i ett främmande land.

Och slutligen de allra dummaste; det finns människor som är beredda att avrätta oskyldiga människor för att de tror att det är enda sättet att bestraffa de skyldiga till just sådana fasansfulla brott. Och de tror uppenbarligen också att det är en tröst för de anhöriga att det berodde på misstolkade vittnesmål i felaktiga domslut i ett besinningslöst samhälle och inte bara på en enda besinningslös människa. Och slutligen tror de att de ska kunna försvara sina illdåd med att de trodde att de gjorde rätt. Det tror alla mördare.
 
 

Fredrik Flink 2002-08-08
 
 
 
 
 
 

LEDARE 62:

DU NYA DU FRIA

Det har nu gått 20 år sedan vi tog Öppna Landskap till våra hjärtan och jag är faktiskt bara glad att jag inte alls är först med att föreslå att den blir Sveriges nya nationalsång. Jag föreslår förresten inte, jag kräver.

Ulf Lundell anklagades ett tag för att ha stulit melodin från "Hör hur västanvinden brusar". Jag tror bara det är de två första takterna som råkar vara lika. Resten av den underbara melodin är helt och hållet original.

Låt 'Du gamla du fria' vara den gamla. Det finns för övrigt rader i den som i vilket fall borde strykas. "Du tronar på minnen från fornstora dar" är ohyggligt stötande med tanke på de obeskrivliga fasor som drabbade Sverige på grund av vissa makthavares krigsgalenskap. Förbrytelser mot mänskligheten är inget att slå sig för bröstet med i sin fosterlandskärlek.

I rättvisans namn kan påpekas att även Öppna Landskap innehåller något stötande i uppviglandet till tillverkning av narkotiska medel. Men då får vi väl ändra "Där bränner jag mitt brännvin själv" till "Där bär jag upp mitt vatten själv". En ny smakupplevelse, kryddat med Johannesört - 'Du nya du drogfria'. Jag tror inte Ulf Lundell har något emot det. Det är förresten bara två takter.

Dricker vi det sedan "till dill och hembakt vört" så får även sillen förbli fri och 'Du nya Du fria' fullkomligt göra skäl för namnet. Öppna landskap för tankarna till en av de få saker i Sverige som jag uppriktigt kan säga att jag älskar; naturen, och för den delen en del kulturlandskap som oftare är öppna. Apropå det så är det lukten av dill och inte lukten av ihjälskållade djur, enligt en relativ majoritet av svenska människor lika mycket värda som ihjälskållade människor, som för mina tankar till ljuva augustikvällar. Och så behöver vi inte bry oss om att 'kräftor kräva dessa drycker'.

Jag nöjer mig förresten inte med att kräva. Jag konverterar, underkänner Du gamla du fria och konstaterar att vår nationalsång är Du nya Du fria.
 
 

Fredrik Flink 2002-08-02
 
 
 
 
 
 

LEDARE 61:

RÄCKER MATEN

UTAN MANIPULERING?

Det blev ris till middag i dag. Billigt och enkelt - 3 deciliter ris och 6 deciliter vatten. Jag åt mig mätt.

Samma kväll säger några forskare på TV att vi måste genmanipulera maten för att hejda världssvälten.

Låt oss göra ännu en enkel beräkning. Redan 1977 uppgick världsproduktionen av ris till drygt 362 miljoner ton, enligt Bra Böckers Lexikon.

362 miljoner ton fördelat på dåvarande 4 miljarder världsinvånare blir 90 kg per person och år, drygt 240 gram per dag. Förutsatt alltså att fördelningen är jämn, utan någon manipulering. 240 gram ris - det blir 3 deciliter.
 
 

Fredrik Flink 2002-07-20
 
 
 
 
 
 

LEDARE 60:

PERSONLIGT ANSVAR

Ve den som gör något mer än vad som förväntas av en! Ve den som gör vad någon annan skulle ha gjort men inte gjorde! Och stackars den som gör det i eget namn!

På gymet upptäcker jag att benpressen står placerad så att man far med hjässan före rätt in i stålstommen på intilliggande maskin om vajern går av, vilket hänt tidigare. Vad gör jag?

1. Låter det vara - det är inte mitt ansvar. En lättköpt hemmaseger.

X. Säger till personalen.

2. Flyttar maskinen direkt. En dyrköpt seger på annans hemmaplan.

Jag sa till personalen och det höll på att sluta med oavgjort. Först när jag lyckats reta upp någon med förslaget att jag själv skulle kunna åtgärda saken så blev det något gjort.

När Greenpeace blockerade fartyget som släppte ut olja i Östersjön och vars befälhavare åklagaren inte lyckades få fälld, så blev aktivisterna satta i isoleringscell! Självklart måste man ge en näsknäpp åt den som påminner hela åklagarväsendet och det juridiska systemet om dess uselhet.

En deltagare på ett stödforum på nätet svarade på frågor om mediciner, ovärderlig information som uppskattades av många deltagare. Dock inte av alla. Det fanns de som var tvungna att ha någon att racka ner på och nämnde deltagare hade förutom att avslöja sina kunskaper satt ut sitt riktiga namn. För detta blev han utsatt för de mest nedriga personangrepp som aldrig ville ta slut, självfallet från anonyma deltagare. Så småningom fick han dessutom fler av deltagarna emot sig bara för att han hade försvarat sig och det hade tagit upp plats på forumet.

Det är en myt som bär upp hela detta samhälle, att man mår bra av att göra rätt. Det enda val vi har är att göra fel och må illa eller att göra rätt och må dåligt. Fritt Fram finns till för att underlätta det senare när det inte är självklart. Hellre en förlorad ära än en förlorad heder.
 
 

Fredrik Flink 2002-06-15
 
 
 
 
 
 

LEDARE 59:

EN MÖRDARE MINDRE

Det gick så lyckligt som det någonsin kunde när en 30-årig massmördare förra lördagen tog livet av - sig själv. Lyckligtvis var det en tung buss han under en av alla sina vansinnesfärder styrde mot och omedelbart omkom i kollisionen med. Men eftersom oskyldiga människor inte räknas så kan vi bara hoppas att ingen på bussen kom till skada.

'En mördare mindre betyder en människa mer' må vara en förfärande travesti men icke desto mindre sant. Visst kan vi önska att samhället omedelbart skulle ingripa mot massmord och försök därtill genom att spärra in gärningsmannen på livstid utan möjlighet till permission eller frigivning. Men hoppas kan vi knappast. Samhället har tvärtom mycket tydligt deklarerat att just de massmördare som använder bil skall gå fria eller undantagsvis dömas till någon kortare fängelsevistelse.

En bil som körs av en onykter förare kan liknas vid ett osäkrat vapen. Skillnaden är att en bil kan orsaka större skada än en kula. Det är faktiskt inte jag som säger så, utan Sveriges Television på sin textsida om kvällens Uppdrag granskning. En mening ur programmet som etsar sig fast är när en amerikan säger refererande till terrorattackerna den 11 september: "Men rattfylleristerna är våra egna terrorister". I Sverige talar vi om olyckor, alkoholism, behandling och polisen behandlar dem ungefär som snattare när de i själva verket är terrorister som ska låsas in av samhället - om de inte ska behöva slås ihjäl av medborgargarden.

Det enda jag kan göra är att publicera namnen på förövarna och hoppas att någon tar livet av dem - annars tar de livet av någon oskyldig människa (sedan får vi vid Gud hoppas att ingriparen inte är någon virrpanna som glömmer att kontrollera att vederbörande verkligen är vederbörande och inte ytterligare någon oskyldig människa). Märk att jag kan bli åtalad för detta yttrande - om jag däremot hade sagt att man inte ska ingripa utan låta samhället sköta saken så att de helt obehindrat kan fortsätta att ta livet av oskyldiga människor så hade jag inte kunnat bli åtalad!

Vill samhället göra oss till dödsstraffsförespråkare? Med tanke på att det över huvud taget är möjligt (och för övrigt rentav vanligt) att någon kan göra sig skyldig till grovt rattfylleri 114 gånger så är frågan befogad. En sådan person borde ju för länge sedan vara inspärrad på livstid långt bortom möjlighet att återfalla i så kallade trafikbrott.

Men var lugn - Fritt Fram kommer aldrig att börja förespråka dödsstraff, inte ens för de mest barbariska massmördare som vi så långt möjligt publicerar namnen på, vi förespråkar att de ska låsas in för tid och evighet, varken mer eller mindre. Det är lika säkert som att vi kommer att fortsätta att förespråka nödvärn. Använd nödvärn om du ertappar någon av dessa mördare som kallas vansinnesförare eller rattfyllerister - och har du möjlighet att välja hur grovt våld du ska använda, betänk då att det våld, som du ingriper mot och som din insats ska stå i proportion till, är av dödlig beskaffenhet.
 
 

Fredrik Flink 2002-05-14
 
 
 
 
 
 

LEDARE 58:

DARWIN ÄR INTE FÄRDIG

Vi har i dag mer att lära av hur Darwins teori togs emot av samtiden, än vad vi har att lära av teorin i sig själv. Finns det i dag någon som förnekar människans släktskap med andra djur? Knappast. Men det finns gott om dem som förnekar att människor och andra djur är lika högtstående.

Många kunde inte skilja mellan Gud och människans uppfattning om Gud och många kan det fortfarande inte. Bibeln är t ex skriven av människor och således människans ord om Gud och inte Guds ord om människan. Ännu fler kan i dag inte skilja mellan begreppet andra djurs uppfattning och begreppet människans uppfattning om andra djur.

Åter ännu fler kan inte skilja mellan mentalitet och kommunikation. Det finns inget som säger att den som kommunicerar med de märkligaste lätena är den som tänker bäst. Vad finns det över huvud taget som säger att människor förstår hur andra arter fungerar när vi inte ens förstår hur alla människor fungerar? Och hur kan vi tro oss förstå andra djur om det stämmer att de inte kan tala? Alltjämt spikar man upp teser om andra djur på samma sätt som man spikade upp teser om Gud.

Man skickar ut radiosignaler i rymden i hopp om att det någonstans någon gång ska finnas en intelligent varelse som ska uppfatta dem. Då har man glömt att evolutionen är allt annat än slumpmässig. Inte ens de varelser som under 96 % av tiden på jorden varit identiska med människans förfäder men som sedan utvecklats till schimpanser, har haft den blekaste chans att tillverka så mycket som en spade att börja gräva en gruva med för att bara få fram råvaror till en radiomottagare!

Man ska komma i håg att hela vår redskapsanvändning, som ligger till grund för all vår vetenskap och dess tillämpningar i allt från tryckpressar till månfärder och som är typisk men inte unik för vår art, baserar sig på en enda sak: Tumgreppet. Detta är i sin tur beroende av en enda sak: Träd. Hade det inte funnits träd så hade vi aldrig kunnat klänga i dem och då hade vi inte kunnat tillverka en enda stenyxa och än mindre någon 'högteknologi'. Sedan har kanske hjärnan utvecklats så att tumgreppet kunnat användas till alltmer, men det är inte hjärnan i sig som är vår artspecifika tillgång och det finns ingenting som säger att den är bättre eller mer utvecklad än andra hjärnor - utom just för den som har ett tumgrepp.

Någon kanske invänder att Darwin inte berörde människans högtstående. Men åter igen; det handlar inte om Darwins teori, som i och för sig är genialisk, det handlar om människors ologiska sätt att tänka om nyheter.
 
 

Fredrik Flink 2002-03-27
 
 
 
 
 
 

LEDARE 57:

VÄRLDENS LÄTTASTE FRÅGA

"Världens svåraste fråga" löd titeln på ett teveprogram häromkvällen som ofta förde tankarna till propagandafilmer från "Näringslivets energiinformation", ett lobbyinstitut inför folkomröstningen om kärnkraften 1980.

Ett och annat visdomsord blev sagt, inte minst av miljöminister Kjell Larsson, annars var det mest en indoktrinering i hur omöjligt det är - och hur mycket det kostar(!) - att göra något åt utsläppen av växthusgaser. En fysikprofessor, som under decennierna tagit mycket plats i massmedia med att presentera den ena hårresande slutsatsen efter den andra, hade nu genom våldsamma generaliseringar kommit fram till att ju mer energi vi sparar, ju mer energi går det åt - och ingen fick säga emot honom!

Men det mest intressanta är egentligen att frågan inte alls är svår. Tvärtom, för en gångs skull är det mycket enkelt att förstå att vi måste minska utsläppen av växthusgaser genom att använda rätt slags energi. Det är ingen svår fråga, här finns inget "å ena sidan" - "å andra sidan", det är bara att sätta igång för det finns ingen möjlighet att fortsätta som tidigare!
 
 

Fredrik Flink 2002-03-20
 
 
 
 
 
 

LEDARE 56:

DU ÄR TERRORIST

Du som läser detta just nu är faktiskt terrorist - om Du inte kan bevisa att du inte är terrorist. Kan Du bevisa vad Du gjorde den 11 september? Kan Du bevisa att Du inte känner någon som kan ha varit inblandad i förberedelserna för detta massmord?

Innan Du polisanmäler mig för grovt förtal vill jag påpeka att första stycket bara gäller med USA:s nya rättspraxis, som de tillämpar även i Sverige. Så det är staten USA eller dess företrädare som bör polisanmälas för grovt förtal, oklart under vilken jurisdiktion. Fritt Fram däremot tillämpar den princip som innebär att du inte betraktas som terrorist förrän det är bevisat att du är terrorist, vilket numera får betraktas som den omvända bevisföringen.

Ditt namn förekommer faktiskt på listor över de terroristutpekade - Du kan gå in och läsa innantill i listan över de som inte kan bevisa att de inte är terrorister. Eftersom ingen i Sverige lär få chansen att bevisa att man inte är terrorist så duger den svenska folkbokföringen utmärkt som register över terroristutpekade.
 
 

Fredrik Flink 2002-03-01
 
 
 
 
 
 

LEDARE 55:

ANTAL KUNDER SOM AFFÄRSIDÉ

Det var en gång en företagare som ville ha fler kunder. Han såg till att skaffa sig ett gott rykte genom att ha de bästa varor och de bästa villkor och den bästa välvilja gentemot kunderna. Det var åtminstone den bild han såg till att ge omvärlden. Han lade ut stora summor på reklam runtom i världen, han reste runt och presenterade sig och han deltog i olika projekt på andra sidan jorden.

Och det lyckades! Kunderna strömmade till från världens alla hörn, ja, inte tog han några stora andelar av världsmarknaden, men det blev i alla fall tiotusentals nya kunder. Alla hade hört om den utmärkte affärspartnern och hans fantastiska produkter. Och nu började problemen. Eller rättare sagt; det var nu företagaren började betrakta kunderna som - problem.

Här drällde in folk som han aldrig träffat förr, ibland visste han inte ens vilket land de kom från eller vilket språk de talade eller om de ens talade sanning. Tänk om de inte tänkte göra rätt för sig utan bara kommit hit för hans fantastiska produkter! Företagaren slutade nästan tänka på sina affärer och började i stället grubbla över var han skulle göra av alla kunder. Varför skulle alla komma just till honom - det måste väl finnas leverantörer på närmare håll? Han satte upp särskilda villkor som skulle uppfyllas innan någon fick bli kund hos honom.

Eftersom en del av hans gamla kunder på hemmaplan började dra öronen åt sig inför hans allt märkligare kundpolicy, inrättade han en särskild avdelning för att utreda vilka som uppfyllde villkoren och för att skicka tillbaka alla kunder som inte ansågs uppfylla villkoren. På så vis skulle han i fortsättningen undvika att personligen förknippas med kundavvisningen. Han kallade den nya avdelningen för Migrationsavdelningen - med tanke på alla kunder som kommer och går.

Och så fick vår företagare äntligen lugn och ro. Hans gamla trygga kunder fanns kvar och ifrågasatte inte längre hans metoder eftersom de inte längre var hans utan Migrationsavdelningens. Migrationsavdelningen i sin tur behövde över huvud taget inte bekymra sig om hur kunderna behandlades - kunde inte kunderna bevisa att de hade rätt att vara kunder så skickade man dem med fraktflyg till något land som var beredda att ta emot dem, oavsett var de kom från.

Det här visade sig vara hans bästa affäridé någonsin - eller åtminstone den mest uthålliga strategin. Decennier efter decennier fortsatte Migrationsavdelningen sitt arbete utan att hans affärer stördes av betänkligheter - eller av för många nya kunder.
 
 

Fredrik Flink 2002-02-20
 
 
 
 
 
 

LEDARE 54:

UNDERGÅNGSPROFETIOR

Ett enda stort asflabb. Det är vad samhället Sverige är värt i dag. Det är bara synd att man inte ska kunna njuta av att skratta eftersom saken är så förbannat allvarlig.

De flesta svenskar lever i dag liv som egentligen knappast är möjliga. Man går över lik, svinar ner, skiter i framtiden och man gör det med högburet huvud. Att sedan ha mage, för mage är det enda många verkligen har, att ha mage att komma och anklaga miljöaktivister för att de inte gör likadant utan har vett att agera mot vansinnet, det är att skriva under sin egen sinnessjukförklaring.

Nittonhundratalsbilismen är ett system som är lika hopplöst efter sin tid som sovjetkommunismen. I farter som människor inte har en chans att kontrollera far man omkring och tar livet av varann. I bästa fall, i värsta fall tar man livet av individer som aldrig bett om att få bli inblandade. Att det numera rentav är bevisat att hela planeten ödeläggs av avgaserna, det är ett faktum som tydligen inte ska göras något åt för när för en gångs skull en parlamentarisk utredning föreslår vissa försiktiga steg för att i någon mån mildra skadorna, då stryker regeringen ett streck över förslagen och säger att allt måste fortsätta som tidigare, men miljödiskussionen är viktig!

Utsläppen späds sedan på med ännu värre avgaser från tvåtaktsmotorer i skogen, i stan och på sjön och från jetmotorer under meningslösa bullerövningar och obekymrade charterresor. Och även detta tänker man efter ännu mera utredande fortsätta med, som om ingenting hänt. Regeringen ger till och med obegränsade bidrag för att till varje pris hålla förstörelsen igång när en del inte ens vill längre eftersom de upptäckt att det kan vara farligt att flyga.

Ingen skulle vara gladare än jag om jag hade fel. Men tiden har tvärtom visat att människor låter undergångsprofetiorna gå i uppfyllelse. Jag är trött på undergångsprofetior. Nu får ni ta mej fan ta er i kragen och sluta upp med de här förbannade dumheterna!
 
 

Fredrik Flink 2002-02-05
 
 
 
 
 
 

LEDARE 53:

TACK OCH FARVÄL

Det var inte länge sedan jag tänkte att när den dagen kommer så blir det svårt. Jag som gråter vartannat år har redan gråtit tre gånger.

Hon blev 94 år. Det blev den bästa trösten för mig. Förutom att hon alltid kommer att leva. Hon var störst i Sverige, ja, i världen om man räknar barnboksförfattare. Ofta känner man sig liten bredvid en beundrad celebritet. Bredvid henne - det kändes som bredvid - kände man sig stolt.

Jag undrar hur min far skulle ha stått ut med mina upptåg utan Emil - och hans far. Jag undrar hur tolerant min morfar skulle ha varit om inte Pippi funnits när jag började engagera mig politiskt. Jag undrar hur jag skulle ha kommit igenom sorgen efter mormor om inte min sagomormor funnits kvar. Och hade jag någonsin flyttat ut i skärgården om inte Saltkråkan varit? Kanske, men kanske inte tillsammans med en Sankt Bernhardshund.

Hon gick över många gränser. Det räcker att nämna översättningar till 70 olika språk. Det kan räcka att jag och statsministern talar med samma värme. Och när vi får höra en gammal och allt annat än entusiastisk recension om Pippi Långstrump, så lider vi nästan med recensenten, när vi skulle kunna bli både irriterade och muntra över den gränslösa intoleransen mot detta anarkistiska - och sedermera världens mest kända - barn.

Hennes bakslag delar jag. Ett sådant ohyggligt svek som regeringen begick när den utan vidare tog tillbaka löftet om det enkla och självklara att alla höns ska ut ur burarna, är redan i och för sig mer hänsynslöst än vanligt. Men detta var ovanligt klantigt - och det var en födelsedagspresent. Om man inte kan ta tillbaka en födelsedagspresent så innebär det ju att beslutet fortfarande gäller - hönsen ska ut ur burarna, oavsett om lagen har ändrats eller inte!

Jag tänker på Emil, Pippi och Saltkråkan. Och så tänker jag på bröderna Lejonhjärta i Nangiala - eller om det var i Nangilima livet efter döden blev värt att leva. Så jag säger: Tack och Farväl.
 
 

Fredrik Flink 2002-01-28 - dagen då Astrid Lindgren lämnade oss ensamma med böckerna
 
 
 
 
 
 

LEDARE 52:

MEDHJÄLP TILL MORD

Samma kväll som jag får veta att Annika Östberg ska sitta kvar efter tjugo år i fängelse i Kalifornien för två mord som hon inte alls varit delaktig i, får jag läsa att en kvinna i Sverige mördats av sin far som tidigare fått villkorlig dom för att ha hotat henne till livet.

Skillnaden är inte bara att han slapp fängelse utan att här föreligger verkligen medhjälp till mord. Det fanns all anledning att utdöma flera års fängelse, ändå såg man till att han kunde verkställa hoten. Om inte detta är medhjälp till mord så ska man väl ha hjälpt till att hålla i vapnet för att anses delaktig.

Jag kommer att läsa denna dom och stämmer massmedias uppgifter kommer jag att polisanmäla rättens ordförande för medhjälp till mord.
 
 

Fredrik Flink 2002-01-22
 
 
 
 
 
 

LEDARE 51:

MED TANKE PÅ

DE DÖDADE

Det har inte varit lätt den här hösten att stå upp för den enskilda människans värde. Törs man sätta sig upp mot en magister som lär att det är ansvarslöst att motsätta sig att oskyldiga mördas? När till och med magisterns förmente huvudmotståndare i kollegiet försöker sätta munkavle på självaste ärkebiskopen? Törs man sätta sig upp mot en cowboy som hojtar att är ni inte med oss så är ni emot oss? Kollegiet törs inte.

Efter barbariet i USA tyckte världens övriga potentater att detta är så hemskt så nu får vi göra precis vad som helst, inbegripet att vi själva blir terrorister och börjar ta livet av människor som vi vet är oskyldiga, eftersom vi inte kan komma på något annat. Så när bombningarna börjar ge avsett resultat så visar det, enligt en annan kollega, att det var riktiga åtgärder. Precis som om terrorattackerna i New York skulle ha varit riktiga åtgärder om de gett avsett resultat för en i och för sig god sak. Och allt vad EU lyckas med är att fastslå att alla dessa massakrer inte är terrorism förrän staten hotas.

Jag kan bara göra min medborgerliga plikt att uppdaga brottsliga gärningar, jag har polisanmält magistern för stämpling till mord eftersom han offentligen gett sitt uttryckliga stöd till att man medvetet tar livet av oskyldiga människor i Afghanistan. Men ingen polis, ingen åklagare och ingen domstol i världen får befatta sig med ärendet innan kollegiet gett sitt samtycke. Och kollegorna i KU lämnar ärendet utan åtgärd. Det är inte bara på skolgårdarna man blundar för övergrepp.

Låt oss sätta oss över EU:s egoistiska definition av terrorism. Vi behöver en saklig definition: Terrorism är handlingar som ger oskyldiga människor anledning att frukta för sina liv. Med tanke på de dödade i USA och i Afghanistan och i Palestina och i Sverige. Det var inte hösten 2001 som världen blev vansinnig.

Här står vi människor i vår svaghet inför en God Jul och ett Gott Nytt År och kan inte sluta tänka på de dödade. Därför att vi är människor. Levande människor. Starka människor.
 
 

Fredrik Flink 2001-12-15
 
 
 
 
 
 

LEDARE 50:

VARFÖR SKA DET FINNAS GRÄNSER?

"Terrorismen har inga gränser. Varför ska kampen emot den ha det?"

Det var ett SMS-meddelande återgivet i en TV-debatt häromdagen som innehöll detta till synes stupida men samtidigt så glasklara yttrande. Det blev som vanligt en debatt om att låta ändamålen helga medlen och sällan har ett enda påstående och en enda fråga löst problemet att formulera svaret på en massa andra vansinniga påståenden. Kanske var frågan inte retorisk utan diagnostisk.

Svar: Därför att det är terrorism, som inte har några gränser.
 
 

Fredrik Flink 2001-11-29
 
 
 
 
 
 

LEDARE 49:

OSKYLDIGAS LIV SOM HANDELSVARA

"Jag är rädd för att oskyldiga kommer att dö. Det är fruktansvärt. Men jag är ännu mer rädd för vad som händer om man inte gör det här." Så lär de terrorister som iscensatte morden på 5 000 människor i world trade center ha resonerat. Och precis likadant säger statsminister Göran Persson när han uttalar sitt stöd för USAs terrorattacker på Afghanistans befolkning. Jag har kontrollerat uppgiften med regeringskansliet. Finns det någon som tror att han frågat de oskyldiga som det gäller om de vill dö för den goda sakens skull? Det står naturligtvis Göran Persson fritt att utsätta sig för bombattacker i kampen mot terrorismen, men nu är det ju inte honom det gäller.

Det första konkreta resultatet av det som Göran Persson i Sveriges namn gett sitt stöd till är fyra mördade FN-anställda minröjare. Man behöver inte tycka det är roligt, att påstå att Sveriges statsminister är terrorist, för att konstatera att så är fallet. Stämpling till mord är rubriceringen enligt gällande svensk lag för det som Göran Persson gjort sig skyldig till. Uppsåtet är uppenbart, han har ju till och med talat om att han var medveten om följderna.

Sedan dess har tiotals oskyldiga människor mördats i USAs attacker. Däremot har den misstänkte kommit undan. Och för övrigt är bevisen fortfarande så obefintliga att de måste hållas hemliga. Samtidigt erkänner USAs försvarsminister att attackerna inte kommer att ge några resultat i kampen mot terrorismen, vitsen är bara att skrämmas. Att skrämmas med bomber och att låta ändamålet helga medlen - terrorism. Och precis som USAs president George Bush sagt bör vi inte göra någon skillnad mellan dem som utför dåden och dem som stöder dem.

Oskyldigas liv som handelsvara är förvisso inget nytt. Ett tydligt exempel från hemmaplan som vi tagit upp i Fritt Fram och kommer att fortsätta publicera fakta om, är att allas våra liv är brickor i det spel som makthavarna spelar inom kriminalpolitiken. Om statsminister Göran Persson verkligen vill bekämpa terrorism så behöver han inte vara rädd att oskyldiga ska dö. Han behöver inte sätta in JAS att bomba misstänkta fordon. Det räcker att få med sig riksdagsmajoriteten på en lagändring så att terrorister tagna på bar gärning hålls kvar i fängelset.

Har man frågat varje svensk om han är beredd att dö för den i och för sig goda saken att någon ska slippa sitta i fängelse? Har man frågat var och en om han är beredd att offra sin familj för att en rattfyllerist ska få fortsätta gå lös? Även här hoppas alla att massakrer ska drabba någon annan, långt bort. Alla är visserligen rädda för att oskyldiga kommer att dö, men många är tydligen ännu mer rädda för vad som ska hända en om man inte håller fast vid politiska principer från medeltiden.
 
 

Fredrik Flink 2001-10-13
 
 
 
 
 
 

LEDARE 48:

HUR KUNDE DET HÄNDA?

Rubriken är en drift med massmedia efter katastrofen i USA. Jag skulle nämligen hellre vilja fråga: Varför har det inte hänt tidigare? Svaret är antagligen så simpelt som att ingen på allvar har viljat göra det tidigare.

När Tjörnbron rasade 1980 och åtta människor störtade tiotals meter genom mörkret mot en säker död, undrade min far hur man kan bygga en bro som inte klarar att bli påseglad av en båt. Jag svarade, självsäker som jag var som halvfärdig byggnadsingenjör, att inga konstruktioner i världen kan stoppa tiotusentals ton som kommer farande utan kontroll. Jag undrade i stället varför ingen brytt sig om att lägga en liten ledare i brobanan och koppla den till ett grönt ljus som slocknar om bron försvinner. Svaret är väl just lika simpelt: Ingen hade tänkt på att bron kunde försvinna. Ingen hade tänkt på att en båt kan komma några grader ur kurs. Nu står där en ny bro, byggd i förvissning om att den inte ska kunna försvinna.

Om ingen tänker på att en farkost på hundratals ton som flyger omkring med hundratals människor utan att kunna kontrolleras från marken skulle kunna kollidera med ett fast föremål som sticker upp hundratio våningar och inhyser tiotusentals människor, då är det bara en tidsfråga innan katastrofen är ett faktum, med eller utan onda avsikter.

Det spekuleras om gärningsmän och det visas upp "misstänkta" som gör politiska uttalanden vilka visade minuten efter katastrofbilderna kommer att tolkas som att de "misstänkta" måste vara de skyldiga. Det är egentligen lika vansinnigt som om man klipper in en scen där Göran Persson eller Bo Lundgren säger att "Vår kamp kommer att fortsätta" - skillnaden är att de är välkända och respekterade av svenska tv-tittare.

Jag ska inte sänka mig till den nivån, däremot undrar jag varför ingen ser en möjlig symbolik i att de två tornen i World Trade Center 2001 jämnades med marken av flygplan med en kort tids mellanrum varvid tiotusentals oskyldiga människor mördades, när de två städerna Hiroshima och Nagasaki 1945 jämnades med marken av flygplan med en kort tids mellanrum varvid 130 000 oskyldiga människor mördades. Missförstå mig inte - jag har inget speciellt emot vare sig USA eller Japan, onda människor har alltid funnits i alla länder. Jag menar bara att annars verkar man ju inte vara rädd för att analysera fram vansinniga hämndmotiv.

Som vanligt vid större nyhetshändelser släpper massmedia allt vad sans och förnuft heter. En av massmedias viktigare uppgifter i en sådan här situation är att förebygga allmän panik. I stället utlyser man privat undantagstillstånd och väljer intervjuoffer som befarar att det tredje världskriget är nära. Men världen har inte gått under; kvinnor fortsätter mördas av sina f d män, trafikanter fortsätter mördas av rattfyllerister och det som verkligen skulle kunna få hela världen att gå under, det vi kallar miljöförstöring eller ännu hellre "miljöpåverkan", fortsätter obehindrat för den terrorismen är för viktig - inte för smart - för att stoppas.
 
 

Fredrik Flink 2001-09-12
 
 

PS. Denna ledare skrevs färdig natten till den 12 september men överföringen blev avbruten efter att rubriken på förstasidan lagts ut och kunde beklagligtvis inte återupptas förrän den 14 september.
 
 
 
 
 
 

LEDARE 47:

TERROR - INTE I ÖVERFÖRD BETYDELSE

På Fritt Frams ledarsida förekommer begrepp som terror, tortyr, mord, förtryck och rasism så ofta att någon kanske tror att jag överdriver eller använder orden i överförd betydelse. Så är det inte alls.

Att kalla det, som jag känner mig tvingad att skriva om, något mindre än terror vore att än en gång kränka offren för den normala kulturen. Jag ska försöka förklara varför det inte är fråga om överdrifter - bland annat genom att ge exempel på vad som skulle vara en överdrift.

"Kvinnomisshandel" - Om man säger att en man förtrycker och terroriserar en kvinna genom att uppträda som en mansgris, så är det en överdrift. Att människor tvingas leva hela sina liv under ständigt dödshot bara för att samhället inte tar sitt ansvar och spärrar in gärningsmannen på livstid är TERROR och att den som försvarar sig hotas av fängelse är förtryck!

"Mobbning" - Om någon utesluts ur en gemenskap så kan det kallas mobbning, men även om den uteslutne mår dåligt så är det en överdrift att kalla det tortyr eller terror. Att en människa ständigt hotas till livet, misshandlas och förväntas tiga om det är tortyr och TERROR !

"Miljöpåverkan" - Om någon målar sitt hus i en kulör som hela omgivningen avskyr så är det en överdrift att kalla det vandalisering eller terror mot omgivningen. Att människor med eller utan lagens stöd medvetet fortsätter att släppa ut giftiga ämnen - det må gälla oljetankers eller motorsågar - utan att deras medmänniskor kan eller tillåts göra något åt det är vandalisering och TERROR !

"Trafikolyckor" - Om en byggnadsarbetare glömmer att dra åt en skruv och byggnadsställningen rasar ihop så kan det bli fråga om vållande till annans död, men det vore en överdrift att kalla det mord. Att en bilförare, som trots att han vet att körningen kräver allt och mer därtill av honom för att undvika dödsfall, berusar sig och kör ihjäl människor kan inte med bästa vilja i världen kallas för en olyckshändelse eller oavsiktligt vållande eftersom det är en direkt följd av det t o m enligt svensk lag uppsåtliga brottet rattfylleri - det är mord och TERROR !

"Djurförsök" - Om någon av kulturella skäl undviker invandrare så är det en överdrift att kalla det rasism. Att någon medvetet utsätter individer av andra arter för svåra fysiska plågor och avlivning som man aldrig skulle göra mot någon av ens egen ras är rasism och TERROR !

Det är mycket som kallas för terrorism i dag. Skadegörelse på vägmaskiner, upplysning om innehållet i köttpaket, deltagande i upplopp med eller utan stenkastning. Men terror innebär att sätta skräck i någon eller att någon åtminstone borde frukta för sitt liv. Om femtio år kommer mycket av dagens myndighetsutövning och många normala människors förehavanden att kallas för terrorism. Men det har vi inte tid att vänta på. Hur man använder orden blir märkligt nog en fråga om att välja sida. Ingen ska kunna inbilla sig att jag står på den normala kulturens sida. Då får man hellre kalla mig fanatiker - vad A säger om B säger mer om A än om B.
 
 

Fredrik Flink 2001-08-20
 
 
 
 
 
 

LEDARE 46:

NÄR TORTYR BLIR KULTUR

Ingen må utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Så lyder artikel 5 i FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Men Ingen gäller inte alla. Särskilt inte i början av augusti.

I början av augusti ska man vara glad om man behandlas som ett djur. Kor skall enligt lag avlivas smärtfritt innan de slaktas. Grisar får inte skållas levande. Sköldpaddor får inte transporteras krälande på varann, när så skett har det gett stora rubriker. Det anses typiskt svenskt. Men lika svenskt är det att inte bry sig, när övergreppen är - typiskt svenska.

Man ojar sig över att man inte kan göra något åt djurplågeri. Det kan man. Låt bli. Men det hör ju till och det smakar ju så gott! Det gjorde judeutrotningen också. För Hitler, för han hade också kultur.

Det är lätt att säga att djurförtryck inte kan jämföras med tredje rikets utrotningsläger. Men jag hade nog valt utrotningslägren framför en vanlig svensk kräftfest. Om jag inte står på gästlistan.
 
 

Fredrik Flink 2001-08-02
 
 
 
 
 
 

LEDARE 45:

DN CENSURERAR

Att insändarredaktörer refuserar som de vill är ju ingen nyhet. Man brukar skylla på platsbrist. Och det är ju upp till tidningen vad man vill publicera, låt vara att man i praktiken begränsat yttrandefriheten eftersom vanliga människor åtminstone före internet inte hade någon annan möjlighet att göra bruk av sin yttrandefrihet. Själv har jag hittills fortsatt att skriva korta inlägg till etablerade tidningar eftersom de har fler läsare än Fritt Fram - än så länge ;-)

Dessvärre har många tidningar satt i system att ändra i skrivna artiklar och sedan sätta den ursprunglige skribentens namn under. Vem om inte skribenten kan avgöra om en mening är 'onödigt tillkrånglad' och vad skribenten egentligen menat? Expressen lyckades en gång ändra ett av mina inlägg så att jag själv inte kände igen det. Det är naturligtvis kriminellt, oklart om det rubriceras förfalskning eller ärekränkning, att påstå att någon skrivit något han inte skrivit. Men inte heller detta är alltså något nytt.

Mer ovanligt är att en tidning går ut och erkänner att man systematiskt censurerar, inte refuserar utan censurerar, insändare. Jag har på senare tid försett de flesta av mina insändare med det egentligen onödiga tillägget att texten inte får ändras före publicering. Jag har inte sett att de publicerats. Mitt senaste inlägg till Dagens Nyheters insändarspalt Läsarnas DN försåg jag med det rent elementära påpekandet "Till redaktionen angående oklart förbehåll i tidningen: Ni får naturligtvis aldrig ändra i något som någon skrivit och sedan påstå att det är vederbörande som skrivit det." Inlägget handlar om språkliga missförstånd som jag inte vill riskera att en redaktör gör ännu värre.

Nu har redaktören svarat med de vanliga formuleringarna att man "ändrar naturligtvis ingenting i en insändare i onödan." (nej, det är klart, demonstranter kastar inte onödigt många stenar, tjuvar stjäl inte mer än de kan bära osv), "Varken läsaren eller skribenten tjänar på att illa skrivna insändare tas in oredigerade." och "Det är faktiskt ytterst sällan som någon klagar på att vi kortat ned eller ändrat för mycket." (vad skulle det tjäna till att klaga?). Du kan läsa hela svaret här.

Och så kommer det riktigt intressanta: "Insändare som är försedda med förbehållet att inget får ändras måste vi tyvärr refusera direkt." Måste - det är väl någon på DN som bestämmer?! Det nya är att det spelar ingen roll huruvida redaktören verkligen ville ändra något, då hade det kunnat kallas refusering om jag inte tillåtit det. Nej, bara det faktum att jag påpekar att DN inte har rätt att påstå att någon har skrivit något som han inte har skrivit, gör att mitt inlägg inte publiceras även om det annars hade publicerats utan ändringar. Då handlar det inte längre om refusering. Då är det - censur.
 
 

Fredrik Flink 2001-07-20
 
 
 
 
 
 

LEDARE 44:

NÄR INGEN LYSSNAR PÅ ARGUMENT

Minns ni vad folk demonstrerade mot i Göteborg? Eller var det för något? Det fick vi aldrig veta. Massmedia brydde sig inte ett skvatt om de fredliga demonstrationerna. Man ville bara ha våld och vandalism i nyhetsinslagen. "Demonstrationerna urartade" var favoritkommentaren. Vad de tiotusentals människorna som inte kastade sten ville säga fann man inte ens värt att rapportera om.

Tror ni dessa tiotusentals människor, eller för den delen de stenkastande ungdomarna, någonsin haft en chans att få föra fram argument på DN Debatt, det enda debattforum som citeras i etablerade massmedia? Nej, inte heller där spelar argumenten någon roll, utan bara vem man är.

Händelserna i Göteborg var förvisso otäcka, men bokstavligen en flugskit i universum om man jämför med den obeskrivliga vandalisering av livsmiljön som aktivt utövas av de stater som utgör EU. Det finns naturligtvis människor även inom EU-apparaten som driver på i annan riktning men än så länge utgör det mest en täckmantel för fortsatt obehindrad miljöförstöring.

Märk också att de som intervjuades i tv nästan uteslutande var det etablerade samhällets toppar, oavsett om det rörde sig om toppmötets vackra deklarationer eller de fula tilltagen på stan. Hur ska människor kunna göra sina röster hörda när massmedia gör ett så elitistiskt urval?

Jag är säker på att det var så det gick till en gång i tiden när människor gav upp och började kasta sten i stället för att demonstrera. Den som inte lyssnar på argument kommer nu att påstå att jag försvarar ligisterna i Göteborg. Men det handlar inte alls om att försvara hur människor protesterar, det handlar om att förklara hur människor slutar protestera. När ingen lyssnar på argument utan bara på skottlossning slutar människor att använda argument och tar till vapen. Några först förstås, andra som har lättare att uthärda den förnedrande behandlingen fortsätter ett tag till med argument, mot alla odds. Men hur länge till?
 
 

Fredrik Flink 2001-06-18
 
 
 
 
 
 

LEDARE 43:

HULIGANER

Göteborg framställs nu i etablerade massmedia som en belägrad stad. Vissa partiledare talar om att våldsamheterna är bland det allvarligaste som hänt i Sverige. I själva verket sker det både allvarligare och våldsammare saker varje dag i Sverige.

Men polisen har tappat kontrollen, i dubbel bemärkelse. Jag hör människor som jag känner från helt andra sammanhang rapportera hur de själva blivit vittnen till att poliser i Göteborg skrikit åt och hotat vanligt folk som råkat befinna sig ute på stan - särskilt hårt gick man åt en mörkhyad familj där den vettskrämde mannen fick försöka skydda sin familj.

Polisens nya taktik tycks vara att när ligisterna är för våldsamma för att låta sig gripas så slår man i stället mot fredliga demonstranter eller rentav människor som inte alls har med saken att göra. Är det så nytt förresten? Jag minns en äldre man som berättade för mig hur han en gång under raggarupploppens sextiotal blivit stoppad av polisen och hotad till livet för att han parkerat fel. Han förstod snart att just denna polispatrull hörde till dem som nyss fått dra sig tillbaka efter att inte ha vågat stoppa ett ligistgäng.

Om skottlossningen är väl inte mycket att säga. Enligt svensk domstolspraxis skulle en människa utan hjälm och visir och utan uppbackning av poliskollegor få tio års fängelse för dråp om den beskjutne stenkastaren avlider. Å andra sidan så var det, om man får förutsätta att tv-bilderna inte är manipulerade, en uppenbar nödvärnssituation och då ska den som försvarat sig frias oavsett vad domstolen tycker.

Värt att notera är dock att den sten som kastas är betydligt mindre än de gatstenar som tidigare använts, att varken denna sten eller den tidigare kastade gatstenen träffar någon, att skottet avlossas i samma ögonblick som stenen tar mark och inte när en ny sten plockas upp för att kastas, att stenkastaren 6 sekunder innan skottet avlossas blottar sitt bröst i en gest som får uppfattas som en mild provokation vilken en polisman måste tåla även i ett spänt läge, att stenkastaren står någorlunda upprätt när han träffas och att en inte otillåtet urusel skytt därmed aldrig skulle ha träffat bröstet om han siktat på benen samt att det funnits åtskilliga människor bakom stenkastaren bl a fotografer som kunnat träffas av skottet.

Vad tv-bilderna däremot inte visar är vad som utlöste stenkastningen. Har polisen än en gång attackerat fredliga demonstranter som i panik börjat kasta sten för att freda sig? Det lär vi aldrig få veta. Mot bakgrund av vad polisen gjorde i Malmö, där man bäddade (utan att för den skull bära skulden) för Göteborgshändelserna, blir det genast lättare att förstå varför somliga beväpnar sig med påkar när de ska demonstrera. Man vill ju inte bli nerslagen. Men den aspekten får naturligtvis inte yppas i etablerade massmedia. Jag bävar inför vad polisen har bäddat för med sin insats i Göteborg.

Nu ska ministrar från Sverige, Frankrike och Belgien bilda en arbetsgrupp för att förhindra framtida kravaller. Varför inte börja med att titta på polisen, som man i alla fall förväntas kunna styra över? Att det finns tiotals huliganer bland alla tusentals demonstranter i Göteborg lär väl numera ingen betvivla. Frågan som alltfler ställer sig är hur många huliganer det finns bland poliserna.
 
 

Fredrik Flink 2001-06-16
 
 
 
 
 
 

LEDARE 42:

ÄNNU EN OSKYLDIG MÖRDAS?

Nu är det bråttom. Om tre timmar kommer en person att mördas. Polisen vet vem mördaren är, hur mordet kommer att gå till och var det kommer att äga rum. Många är upprörda, men det hjälper inte.

Den man som antas ligga bakom mordet på 168 människor i Oklahoma City 1995 har enligt uppgift i massmedia inte överklagat dödsdomen mot honom. Jag vet inte om han ens förnekat sin skuld. Jag vet bara att jag själv skulle ha kunnat dömas till döden som oskyldig till mord på 168 människor, inte överklagat och inte förnekat min skuld. På vilket sätt hade det gjort mig mer skyldig?

Naturligtvis måste en överbevisad massmördare hållas internerad på livstid, han bör formligen gjutas in i betong. Under tiden finns inget som hindrar att man fortsätter undersöka om någon annan är den skyldige. Men tror ni rättsväsendet vill hitta den skyldige om man redan avrättat en person för dådet?

Våld skall vara rationellt. Dödsstraff är kriminellt flum.
 
 

Fredrik Flink 2001-06-11 09:00 UTC

Se även ledare 28
 
 
 
 
 
 

LEDARE 41:

EN FRÅGA OM PENGAR

Det sägs att oljeutsläppen i Östersjön är en fråga om pengar. Man tömmer tankarna i havet så att man slipper betala avgift för att hamnen ska ta hand om avfallet. Ja, så är det nog, låt oss se det krasst.

Jag utlyser härmed en belöning på 50 000 kronor till den förste som inlevererar 1 st befälhavare som tagits på bar gärning med att släppa ut olja i Östersjön, men det finns ett villkor: Den skyldige skall ha gått samma öde till mötes som de tusentals fåglar han pinat ihjäl dvs vara död, kvävd i sin egen olja.

Det här är inget tomt hot, pengarna finns, färdiga att utbetalas kontant. Många kommer inte att förstå vitsen med den här belöningen, men de som får ett pris på sitt huvud kommer att få känna av det desto mer. Varje gång de öppnar kranen måste de tänka efter; finns det någon ombordanställd som blir ögonvittne och som vill tjäna en hacka? Även detta är ju numera en fråga om pengar. Om man låter bli att tömma tankarna till havs så undviker man risken att någon blir dränkt i olja för pengarnas skull.
 
 

Fredrik Flink 2001-04-06

PS. Tyvärr är även belöningar en fråga om pengar och då det inte längre finns kapital reserverat för ändamålet måste jag härmed dra in belöningen. Den har dock inte varit utan mening, bl a hörde en tipsare av sig men ville ha mer betalt!

Fredrik Flink 2001-12-28
 
 
 
 
 
 

LEDARE 40:

VAR FINNS DE RIKTIGA MÄNNEN ?

På internationella kvinnodagen kommer hundratals miljoner kvinnor att misshandlas. Miljoner kvinnor kommer även denna dag att tvingas gömma sig undan de mest barbariska förföljare. Frågan är bara: Var finns resten av världens tre miljarder män? Saknar de armar och ben för att med våld försvara dessa miljoner kvinnor mot dessa miljoner barbariska män?

Det är inte alls så att jag önskar mig ett rättssystem som bygger på att man slår ihjäl dem som är livsfarliga för oskyldiga människor. Jag tycker att man ska låsa in dem för gott, varken mer eller mindre. Men när nu samhället inte gör detta, när samhället praktiskt taget inte gör någonting av allt man faktiskt kan göra för att undsätta förföljda kvinnor, då blir frågan inte vad samhället ska göra utan vad enskilda människor ska göra. Ska vi låta saken bero eller ska vi göra vad vi kan?

Om ett antal män värda namnet går samman i grupper för att med våld försvara försvarslösa kvinnor, så kommer de naturligtvis att få sota för det. De kommer att kallas för medborgargarde som tar lagen i egna händer, en del kommer att straffas, en del kommer att skadas. Men riktiga män kan ta sådant. Riktiga män kan skilja mellan anklagelser och sanning, mellan macho och mod.

Oavsett vad man önskar sig för åtgärder i samhället och vad man arbetar för så kan man bestämma sig för att inte stå och se på när kvinnor förföljs av vettvillingar i väntan på ett godare samhälle. Det finns några få typiska skillnader mellan kvinnor och män och dit hör att män ofta har mera kroppskrafter. Det är därför det är typiskt män som förföljer kvinnor och det är därför män ska försvara kvinnor.

Somliga kvinnor har börjat utbilda sig i självförsvar som det så tjusigt kallas, eller våld mot våld, som man helst inte säger. Det är mycket bra, men ska de verkligen behöva slåss ensamma?
 
 

Fredrik Flink 2001-03-08
 
 
 
 
 
 

LEDARE 39:

SMYGRASISMEN

Man får leta länge om man alls bestämmer sig för att söka förutsättningslöst på "Blågula frågor"s sida innan man finner var de egentligen står. Jag måste säga att det är beundransvärt - ur teknisk eller estetisk eller möjligen retorisk synvinkel - att de så länge lyckas ge sken av att de faktiskt inte är rasister, för att till sist med bara några penndrag visa att de trots allt står för den där gamla vanliga vardagsrasismen, småskurenheten och inskränktheten som jag är så trött på.
 
"Blågula Frågor"s sida http://www.bgf.nu/analyser/tv4/bgarg.html återges här i sin helhet med Fritt Frams svar mellan citaten:
 
"Våra verkliga argument
Det går naturligtvis att formulera och kategorisera på olika sätt, men följande uppdelning på sju punkter fångar nog det väsentliga i Blågula Frågors kritik av den förda invandringspolitiken:
1. Dagordningen och demokratin
Så mycket spaltutrymme, tid och energi går åt till denna fråga. Det ockuperar dagordningen och tränger ut andra frågor, som vi skulle behöva ägna oss åt. Samtidigt har invandringsfrågan en negativ inverkan på samhällsklimatet."
Om man verkligen menar detta som ett allvarligt argument, så bör det väl riktas mot dem som gör flyktingmottagning till en fråga i stället för till en självklarhet?
"Har det någonsin tidigare hänt i Sverige att de styrande öppet förkastar själva idén om samtal?"
Ja. Exempelvis i miljöfrågor och djurrättsfrågor.
"Har försöken att hjärntvätta medborgarna någonsin varit så massiva och så grova?"
Menar man sina egna försök?
"Har vi någonsin tidigare haft så mycket av politiskt våld?"
Menar man att det finns för många kvinnor eftersom det begås så många våldtäkter?
"2. Kostnader för skattebetalare
Det handlar i liten utsträckningen om arbetskraftsinvandring, och - föga överraskande - blir antalet bidragsförsörjda stort."
Detta beror nog på att de invandringsfientliga fått alltför många arbetsgivare att dra öronen åt sig inför utländska namn.
"Till detta kommer "tusen och en" särskilda satsningar, tilll följd av språkproblem och olika anpassningssvårigheter. Detta kostar oss alla, som skattebetalare."
Ingenting är gratis, varför inte undersöka vad skattebetalarna får för pengarna?
"3. Samhällssolidaritet och medborgarskap
Det faktum att vissa beslutar om generositet men andra får betala och att Sverige importerar människor med andra värderingar och en annan syn på staten bidrar till en urholkad samhällssolidaritet.
Samtidigt verkar ett antal åtgärder för att urvattna själva medborgarskapet.
4. Etniska spänningar och motsättningar
Ett multietniskt samhälle betyder ofta spänningar och motsättningar. Sverige är inget undantag."
Äntligen kommer vi till kärnan i smygrasismen, om det nu går att smyga med en så uttalad rasism! Människor av andra raser eller med bara annan bakgrund antas ha andra värderingar och en annan syn på staten! Hur ser BGFs idealsamhälle ut, utan spänningar och motsättningar? Får man yttra sig om man har andra värderingar och en annan syn på staten, om man är "importerad"!? I samma andetag har BGF mage att göra ett nummer av att BGF inte alltid tillåtits sprida viken hets som helst!
"5. Gatuvåld och annan brottslighet
Det har nu gått så långt att många malmöbor inte vågar gå ut på kvällen."
Detta är alltså - återgivet i sin helhet ! - ett av de sju huvudargumenten. Man försöker inte ens förklara vad det skulle ha med invandringspolitik att göra. Glöm min beundran inför retoriken...
"6. Skolan och studieresultaten
Om huvuddelen av lektionstiden går åt till ordningsfrågor, om en stor andel av eleverna - pga språksvårigheter - behöver extra stöd, då blir undervisningen lidande. Många lär sig inte vad de ska. Där är vi nu."
Ett bra exempel på vart smygrasismen leder - till sist går ingen säker. Vad anser Ni om de elever som behöver extra stöd pga funktionshinder som dyslexi? Ja, det beror väl på om deras farföräldrar är födda i Sverige eller inte...
"7. Arbetsmarknaden - diskriminering och orättvisor
Om man inte drar lärdom, ens när man har facit. Om man istället för att bromsa fortsatt invandring trumfar igenom "diskrimineringslagar", "mångfaldsplaner" och annat för att ge arbete åt invandrare - då blir resultatet i andra änden orättvisor. Svenskar diskrimineras."
Men kära BGF, det kan väl inte vara något problem för Er - att någon diskrimineras...?

Fredrik Flink 2001-01-27
 
 
 
 
 
 

LEDARE 38:

ONDSKA UTAN DUMHET ÄR OMÖJLIG

Efter att än en gång ha sett filmatiseringen av Ivanhoe, slås jag av att människor i ett annat årtusende fortsätter att skilja mellan ondska och dumhet.

Det intressanta är att man gör idoga men fruktlösa försök att definiera ondskan. Jag vägrar inbilla mig att ondska är en makt eller ens ett självständigt fenomen. Jag påstår att det vi kallar ondska alltid består i en felfunktion, utan att varje slag av felfunktion för den skull innebär ondska. Jag påstår att ondska utan dumhet är omöjlig.

Om stormästaren av tempelriddarorden inte var så dum så att han trodde på sitt eget prat om att Rebecca var en häxa, så var han tillräckligt dum i lite annorlunda mening för att inbilla sig att ett hot mot hans makt skulle vara värre än att bränna Rebecca på bål. Och även om Hitler var tillräckligt smart för att leda en krigsmakt så var han så vansinnigt dum så att han kunde inbilla sig att hotet från judarna, om han nu alls skulle ha haft rätt i att det var något hot, skulle vara värre än att gasa ihjäl människor.

Men Nalle Puh är ju inte ond även om han inte är alltför smart. Kanske kan man säga att han har tagit kontrollen över sin dumhet, vilket gör dumhet utan ondska möjlig. Någon har skrivit att det visserligen blir fel för att Nalle Puh är "en björn med mycket liten hjärna" men att det reder upp sig i slutänden, det slutar inte i katastrof. Jag drömmer om en tid när man kan säga detsamma om människor.
 
 

Fredrik Flink 2001-01-02
 
 
 
 
 
 

LEDARE 37:

JAG ÄR SVENSKAST-AST-AST !

Svensk är den som befinner sig i Sverige. Invandrare är den som kliver över gränslinjen t ex vid en tullstation. Innan man har kommit fram till linjen så är man varken svensk eller invandrare, när man befinner sig på linjen så är man invandrare och när man har passerat den så är man svensk och inte längre invandrare. Ursvensk är den som befann sig i Sverige från början, så som troligen Olof Skötkonung. Ursvensk bakgrund har den som kan visa att han står i rakt nedstigande släktled från någon ursvensk dvs någon som befann sig i Sverige när Sverige kom till. Den som kommer dragandes med folkbokföringsutdrag från 1700-talet göre sig icke besvär! Han har bara bevisat att han inte vet hur gammalt Sverige är och det vet varje äkta svensk. Äkta svensk är den som delar mina ideal eftersom jag är svensk. Jag vet inte hur många äkta svenskar det finns. Men själv är jag per definition äkta svensk!
 
 

Fredrik Flink 2000-12-15
 
 
 
 
 
 

LEDARE 36:

HUR STÖDER MAN FÖRTRYCK ?

På 20 år har ingen kränkt mig så djupt som skolminister Ingegerd Wärnersson behagade göra i gårdagens riksdagsdebatt om s k mobbning.

Övriga aningslösa talare var inte lika råa, men den enda som jag kunde finna tröst hos var moderaternas tidigare skolminister Beatrice Ask. Hon verkade villig att ingripa på offrets villkor och inte bara på gärningsmannens villkor. En eloge även till folkpartiets Lars Leijonborg som inte bara drog upp de mest slående exemplen på vad det handlar om utan också var beredd att flytta på gärningsmän i stället för offer.

Flummiga vänsterpartister säger förstås nej till "securitasvakter", de enda som skulle kunna uppdaga och stoppa mycket av det som sker, om lärarna överhuvudtaget ska ha någon tid över för undervisning. Men till sist tar ändå socialdemokraterna antipriset i riksdagsdebatten - och förlorarna, de sitter överhuvudtaget inte i riksdagen, de ligger på skolgårdarna.

För vad är kontentan i det som skolministern säger? Jo, att i väntan på att de långsiktiga åtgärder som debatteras eventuellt får resultat, så ska vi av ideologiska skäl låta bli att ingripa till skydd för dem som dagligen torteras i svenska skolor!

Skolministern attackerar folkpartiet och moderaterna för att de är de enda som verkligen vill ingripa mot tortyren. Angående att flytta på förövaren i stället för att tvinga offret att flytta säger hon 'Det är ju barn vi talar om, ska vi säga till dem att du får inte vara kvar här, för du uppfyller inte våra villkor? Jag ryser.'

Ingegerd Wärnersson, det är barn som utsätts för detta, varför ska de inte ha samma rätt som vuxna till skydd mot övergrepp från jämnåriga? Vad har Du för anledning att rysa? Du behöver inte gå till skolan varje morgon likt en politisk fånge går in i tortyrkammaren. Du kan tryggt kliva upp i riksdagens talarstol och rysa - av ideologiska skäl. Och förtryckarna, de ryser inte - de myser.

Svaret på frågan i rubriken är att man stöder förtryckaren. Det finns helt enkelt inget annat sätt att stödja förtryck. Och det finns inga andra sätt att ingripa mot förtryck än att på olika sätt ingripa mot - förtryckaren.
 
 

Fredrik Flink 2000-12-06
 
 
 
 
 
 

LEDARE 35:

SVERIGE BÖR INFÖRA DEMOKRATI

Riksdagen bör omgående besluta att efter en förberedelseperiod av tre år införa demokrati i Sverige.

Att över en natt övergå från begränsad diktatur till demokrati skulle riskera att ge dem rätt som är rädda för demokrati och hävdar att folket inte kan fatta beslut. Människor som aldrig fått ta något politiskt ansvar utan tvingats gå och rösta på någon annan person i stället för på sina egna åsikter, måste få en tid att vänja sig vid tanken på att det plötsligt spelar någon roll vad de tycker.

Under tre år kan människor bli tillräckligt insatta för att välja väg i avgörande politiska frågor. Naturligtvis kommer även därefter många röster att avges på alldeles galen grund, men det är vi ju redan vana vid från riksdagsomröstningarna. Nu kan vi åtminstone ge demokratin en chans. Möjligen behöver också riksdagsledamöterna tre år på sig att vänja sig vid att kunna rösta utan risk att bli av med rösträtten.

Men om nu riksdagsledamöterna, som ska vara så demokratiskt sinnade, mot all förmodan inte skulle vilja lämna ifrån sig makten till folket, vad ska folket göra då? Man ska gå man ur huse och rösta i de privat och seriöst arrangerade folkomröstningar som säkert blir en reaktion på statens maktmissbruk. Om riksdagen inte så småningom börjar bry sig om dessa demokratiska beslut, så kommer till sist ingen att bry sig om de beslut som riksdagen fattar.

Egentligen handlar ingenting om vilka beslut riksdagen fattar, allt handlar om vilka beslut vi fattar.
 
 

Fredrik Flink 2000-12-05

Se även ledare 10
 
 
 
 

LEDARE 34:

SKILLNADEN MELLAN ALKOHOLISTER OCH RATTFYLLERISTER

Det känns konstigt att behöva understryka självklarheter men det är å andra sidan inte första gången på den här ledarsidan. Det är viktigt att vara på sin vakt mot hur språket används. Ett uppåt väggarna galet språkbruk är nämligen inte en formalitet utan styr många gånger utgången av livsavgörande politiska frågor. Dessvärre är det mycket sällan som det uppdagas.

Man säger att alkoholister utgör ett problem i trafiken. Med detta har man uttalat eller åtminstone intalat tre saker: För det första att massakrer utgör besvärliga problem i stället för katastrofer som till varje pris måste förhindras, för det andra att de alkoholister som verkligen tar livet av folk inte kan låta bli att göra det och för det tredje att alkoholister är livsfarliga.

Låt oss börja med det senare; det finns väldigt många alkoholister som aldrig skulle kunna begå en grov våldshandling som rattfylleri. Antingen helt enkelt för att ingen sjukdom kan göra att man blir likgiltig för om man mördar oskyldiga människor, eller för att de inte har tillgång till bil. Dessutom finns det många alkoholister som är konstant nyktra och om inte annat av den anledningen aldrig kan begå rattfylleri. Att då i debatt och nyhetsrapportering jämställas med mördare är naturligtvis fruktansvärt kränkande.

Rattfylleri är enligt svensk lag ett uppsåtligt brott. Man begår inte brottet rattfylleri för att man har sjukdomen eller tillståndet alkoholism. Att påpeka att förhållandevis många rattfyllerister är alkoholister är lika intelligent som att påpeka att förhållandevis många brottslingar har utländsk bakgrund. Det är brottet som är problemet eller katastrofen, inte sjukdomen eller bakgrunden.

Huruvida rattfylleri är ett exempel på grov våldsbrottslighet kan avgöras såväl juridiskt som förnuftsmässigt. Juridiskt för att benämningen "grovt rattfylleri" uttryckligen anger att det är fråga om grov brottslighet och för att det inte skulle finnas någon större anledning att förbjuda det om det inte vore ett våldsbrott. Förnuftsmässigt för att det angrepp som oskyldiga människor utsätts för är av dödlig beskaffenhet; grövre våld än så kan knappast förekomma.

Många drar en avgörande gräns mellan rattfylleri och att döda människor, men den gränsen kan vara slumpmässig. Gränsen mellan alkoholism och rattfylleri följer däremot av en människas handlande.
 
 

Fredrik Flink 2000-11-27
 
 
 
 
 
 

LEDARE 33:

SKÄMS, GRUMS !

Grums kommun gör vad ingen kommun borde tillåtas göra; man vrider om kniven i den invånare som man redan försummat att fullgöra sina skyldigheter mot.

Skandal var det redan innan målet kom upp. Domen i tingsrätten var naturligtvis en moralisk katastrof för Grums kommun, men som om detta inte vore nog överskrider man alla anständighetens gränser genom att överklaga till hovrätten. Det är gratis för kommunen, det snålfega Kommunförbundet ställer naturligtvis upp och betalar eventuella rättegångskostnader. Heder åt Moderaterna och Lokala kommuninvånare i samverkan som inte ville att domen skulle överklagas.

En kommun har över huvud taget inget mandat att föra talan mot en invånare som tilldömts skadestånd. Grums kommun går ännu ett steg för långt; man påstår, uppenbarligen grundlöst, att det som invånaren utsatts för aldrig förekommit, utan bestått i "personliga problem". Det är inte ofta jag svär på den här sidan, men Hur I Helvete kan Grums kommun veta ett dyft om detta?!?

Kommuner tvingar, fortfarande med lagens stöd, individer att vistas i skolan. Då är det kommunens förbannade skyldighet att garantera den personliga säkerheten. Denna skyldighet är inget som får ta tid att uppfylla, det skall ske omgående när skolplikten inträder.

Vi borde sluta tala om "mobbning" när det handlar om förbrytelser som, om det funnits tillstymmelse till rättskipning, skulle resultera i livstids fängelse. Det är alldeles för lätt att slippa undan alltihop genom att säga "Jasså, är det bara mobbning" även om ingen förstås säger det rent ut. Det är betecknande att skolministern ska ha fällt kommentaren 'Det är viktigt att skapa en god miljö för eleverna.' !

Om Grums kommun vinner i hovrätten finns det ett antal saker som kan hända:

Vi kan skicka brev med 30 silverpenningar till kommunalrådet Rune Strömberg (s) . Vi tvingas ändå vara med att betala Grums kommuns övergrepp via Kommunförbundet.

Vi kan för första gången i historien få 'rasupplopp' i Sverige, där de så brutalt förtryckta invånarna sätter eld på de byggnader där förtrycket alltjämt tillåts fortsätta. Skolor har brunnit förr, men den här gången kommer alla att veta varför.

Eller vi kan börja med att spreja orden 'SKÄMS GRUMS' på varenda skola i Sverige. Somliga ortnamn minns man lättare än andra; Auschwitz, Song My, Grums...
 
 

Fredrik Flink 2000-11-10
 
 

Fler ledare!