svensk.info

 

Välkommen till

FRITT FRAM

- frispråkig tidskrift för frihet och framsteg

Uppdaterad 2019-10-31   Årgång 22    ISSN 1403-1582
svensk.info     Utgivare: Fredrik Flink  KONTAKT

Poesi

           


LEDARE

HUR LÄNGE SKA MAN VÄNTA?

 

Senaste artiklarna:

Varför ska polarisering motverkas?

Vad är djurförsök?

Varför?

Sverigehatarna - Så Dumma

Animaliskt kött - och vanligt

     

Första ledaren: Är Du djurvän?

Andra ledaren: Gör det lättare att vara arbetslös!

Tredje ledaren: Kejsarnas kontroll

Fjärde ledaren: En skrämmande människosyn

Femte ledaren: Riskfritt att slå mot brottsoffer - hittills

Sjätte ledaren: Svenska poliser jagar och dödar barn

Sjunde ledaren: Värdet av att alltid publicera

Åttonde ledaren: Kulturens makt över förnuftet

Nionde ledaren: Terrormetoder

Tionde ledaren: Demokrati

Elfte ledaren: Den tredje vägens kriminalpolitik

Tolfte ledaren: Det är inget fel att vara pedofil

Trettonde ledaren: Abort - fanatiker eller humanist?

Fjortonde ledaren: Mord

Femtonde ledaren: Nazism är feghet !

Sextonde ledaren: Skjut !

Sjuttonde ledaren: En halv seger

Artonde ledaren: Fegheten som ideal

Nittonde ledaren: 630 000 000 000 kronor

Tjugonde ledaren: Problemet med massmedia

Tjugoförsta ledaren: Det kan löna sig att vägra

Tjugoandra ledaren: Kapitalismen när den är som bäst

Tjugotredje ledaren: En laglig ledare

Tjugofjärde ledaren: Felräkningspengar

Tjugofemte ledaren: Man kan inte säga emot den som inte kan tala

Tjugosjätte ledaren: Liv i rymden!

Tjugosjunde ledaren: Rättfärdigandet av djurförsök

Tjugoåttonde ledaren: Dödsstraffsförespråkare och dödsstraffsmotståndare!

Tjugonionde ledaren: Ta numret och ring inte polisen!

Trettionde ledaren: Tillväxtminister - med rätt att döda

Trettioförsta ledaren: Skjut inte konungen!

Trettioandra ledaren: Rasisterna i DN

Trettiotredje ledaren: Skäms, Grums !

Trettiofjärde ledaren: Skillnaden mellan alkoholister och rattfyllerister

Trettiofemte ledaren: Sverige bör införa demokrati

Trettiosjätte ledaren: Hur stöder man förtryck?

Trettiosjunde ledaren: Jag är svenskast-ast-ast!

Trettioåttonde ledaren: Ondska utan dumhet är omöjlig

Trettionionde ledaren: Smygrasismen

Fyrtionde ledaren: Var finns de riktiga männen?

Fyrtioförsta ledaren: En fråga om pengar

Fyrtioandra ledaren: Ännu en oskyldig mördas?

Fyrtiotredje ledaren: Huliganer

Fyrtiofjärde ledaren: När ingen lyssnar på argument

Fyrtiofemte ledaren: DN censurerar

Fyrtiosjätte ledaren: När tortyr blir kultur

Fyrtiosjunde ledaren: Terror - inte i överförd betydelse

Fyrtioåttonde ledaren: Hur kunde det hända?

Fyrtionionde ledaren: Oskyldigas liv som handelsvara

Femtionde ledaren: Varför ska det finnas gränser?

Femtioförsta ledaren: Med tanke på de dödade

Femtioandra ledaren: Medhjälp till mord

Femtiotredje ledaren: Tack och farväl!

Femtiofjärde ledaren: Undergångsprofetior

Femtiofemte ledaren: Antal kunder som affärsidé

Femtiosjätte ledaren: Du är terrorist

Femtiosjunde ledaren: Världens lättaste fråga

Femtioåttonde ledaren: Darwin är inte färdig

Femtionionde ledaren: En mördare mindre

Sextionde ledaren: Personligt ansvar

Sextioförsta ledaren: Räcker maten utan manipulering?

Sextioandra ledaren: Du nya du fria

Sextiotredje ledaren: Dumma människor

Sextiofjärde ledaren: Det stora i det lilla

Sextiofemte ledaren: Språktest

Sextiosjätte ledaren: Utmaningen

Sextiosjunde ledaren: Massmedia gav terroristerna allt de ville ha

Sextioåttonde ledaren: Officiellt

Sextionionde ledaren: Varför inte?

Sjuttionde ledaren: Under bara kemi

Sjuttioförsta ledaren: Hjältar

Sjuttioandra ledaren: En hunds intelligens

Sjuttiotredje ledaren: Nödvärn

Sjuttiofjärde ledaren: Varför gör vi som de säger?

Sjuttiofemte ledaren: Danska försvaret mördar oskyldiga

Sjuttiosjätte ledaren: Våld kan försvara personer - aldrig nationer

Sjuttiosjunde ledaren: De som får bryta mot lagen

Sjuttioåttonde ledaren: Riktiga jobb

Sjuttionionde ledaren: Det är just därför krig alltid är fel

Åttionde ledaren: Att vara född till något annat

Åttioförsta ledaren: Kristen skola förbjuder bibeln

Åttioandra ledaren: Vad händer om du gör rätt

Åttiotredje ledaren: Mord på demokratin

Åttiofjärde ledaren: Miljön kommer alltid i sista hand

Åttiofemte ledaren: Liten och stor är inte lika inför lagen

Åttiosjätte ledaren: Justitieministern liknar rattfylleri vid mordbrand

Åttiosjunde ledaren: Sjuk i Arvika?

Åttioåttonde ledaren: Hur stoppar man könsdiskrimineringen?

Åttionionde ledaren: Portförbjud Israels terrorregim

Nittionde ledaren: Bravo, Persson!

Nittioförsta ledaren: Varför händer det aldrig några biloyckor?

Nittioandra ledaren: Lagmissbruk

Nittiotredje ledaren: Jag trodde att det var samhällets förtjänst

Nittiofjärde ledaren: De rädda mot de fega

Nittiofemte ledaren: En positiv nyhet

Nittiosjätte ledaren: Sänkt bistånd till döende

Nittiosjunde ledaren: Hur många kunder måste Vattenfall förlora?

Nittioåttonde ledaren: Seger !

Nittionionde ledaren: Cykla på trottoaren!

Hundrade ledaren: De anpassade

Hundraförsta ledaren: Kunden har alltid fel

Hundraandra ledaren: Bensinpsykos

Hundratredje ledaren: Swedish Fox News

Hundrafjärde ledaren: Förstå till varje pris

Hundrafemte ledaren: Betydelsen av att

Hundrasjätte ledaren: Javisst, herr minister !

Hundrasjunde ledaren: Dödshot från politiker

Hundraåttonde ledaren: Ett hån mot demokratin

Hundranionde ledaren: Rubricering

Hundrationde ledaren: Faktum talar för ny definition av terrorism

Hundraelfte ledaren: Barn

Hundratolfte ledaren: Di gör som di vill i alle fall

Hundratrettonde ledaren: Barbro Holmberg - en humanitär katastrof

Hundrafjortonde ledaren: Hoppas att han dör

Hundrafemtonde ledaren: Befrielsen är nära

Hundrasextonde ledaren: Sex är alltid våldtäkt

Hundrasjuttonde ledaren: Så dåligt fungerar en representativ diktatur

Hundraartonde ledaren: Att slita sönder en flagga

Hundranittonde ledaren: Ta bort förbud innan påbud införs

Hundratjugonde ledaren: Egonomi

Hundratjugoförsta ledaren: Att kränka terroroffren ännu en gång

Hundratugoandra ledaren: Planka nu - åk ärligt i fortsättningen

Hundratjugotredje ledaren: Våld och våld

Hundratjugofjärde ledaren: Språkrighetsboken - en studie i slarv

Hundratjugofemte ledaren: Intelligenstesta poliser så de inte begår brott

Hundratjugosjätte ledaren: Skulle det kunna vara i dag?

Hundratjugosjunde ledaren: Vem vill ta emot 100 000 kronor?

Hundratjugoåttonde ledaren: En friad cancersvulst

Hundratjugonionde ledaren: Grundvalen för all rasism

Hundratrettionde ledaren: Landsförräderi

Hundratrettioförsta ledaren: Vänta tills katastrofen är ett faktum

Hundratrettioandra ledaren: Plocka ner solen

Hundratrettiotredje ledaren: Säkert slutförvar - i tusen år

Hundratrettiofjärde ledaren: Övergrepp

Hundratrettiofemte ledaren: Lägg ner Expressen

Hundratrettiosjätte ledaren: Skillnaden mellan possibilister och optimister

Hundratrettiosjunde ledaren: Det är inte de extrema som är farliga

Hundratrettioåttonde ledaren: Argument

Hundratrettionionde ledaren: I have a dream

Hundrafyrtionde ledaren: En universell självklarhet

Hundrafyrtioförsta ledaren: Kärlek

Hundrafyrtioandra ledaren: Altruism

Hundrafyrtiotredje ledaren: Barbari

Hundrafyrtiofjärde ledaren: Alla andra

Hundrafyrtiofemte ledaren: Övervaka dem som övervakar oss

Hundrafyrtiosjätte ledaren: Hyckleriet

Hundrafyrtiosjunde ledaren: Heder

Hundrafyrtioåttonde ledaren: Antropocentrikern

Hundrafyrtionionde ledaren: I upplysningens tjänst

Hundrafemtionde ledaren: Poängen

Hundrafemtioförsta ledaren: Är det rätt att släppa ut avgaser som dödar fler än 2000 svenskar om året?

Hundrafemtioandra ledaren: Al-Qaidas kreditvärdighet kommer att sjunka drastiskt

Hundrafemtiotredje ledaren: Polisen ingriper bara mot offren

Hundrafemtiofjärde ledaren: Fritt Fram har bästa börstipsen

Hundrafemtiofemte ledaren: 75 % av svenskarna anser att den som blir överfallen ska ha rätt att försvara sig med alla tänkbara medel

Hundrafemtiosjätte ledaren: Kommittén mot människoslakt

Hundrafemtiosjunde ledaren: Varför ägnar man 10 år åt 157 ledare?

Hundrafemtioåttonde ledaren: Varför talar man aldrig om självmord?

Hundrafemtionionde ledaren: Moment 2.2 eller Det här är inte människovärdigt

Hundrasextionde ledaren: Den näst bästa utgången

Hundrasextioförsta ledaren: "Intelligent design" förringar Gud

Hundrasextioandra ledaren: Revisionisterna

Hundrasextiotredje ledaren: Är du inte pedofil?! Fyy faan!!

Hundrasextiofjärde ledaren: Då måste du upptäcka livet igen

Hundrasextiofemte ledaren: Självmordspiller

Hundrasextiosjätte ledaren: !

Hundrasextiosjunde ledaren: Om det inte spelade någon roll vad just du gör

Hundrasextioåttonde ledaren: Socialbidragstagare - samhällets stöttepelare

Hundrasextionionde ledaren: Finns det några snälla pedofiler här?

Hundrasjuttionde ledaren: Fattigare, rikare, roligare

Hundrasjuttioförsta ledaren: Förnedringen, förintelsen, förnekelsen

Hundrasjuttioandra ledaren: Människans drifter

Hundrasjuttiotredje ledaren: Det är inte jag som är galen

Hundrasjuttiofjärde ladaren: Flugan är unik

Hundrasjuttiofemte ledaren: Gud syns nog inte

Hundrasjuttiosjätte ledaren: Jag behöver inte

Hundrasjuttiosjunde ledaren: Vad skulle du själv få för resultat?

Hundrasjuttiåttonde ledaren: Datamaskiner, ellok, cykelkärror, lasergravering och alternativ till djurförsök

Hundrasjuttionionde ledaren: Chockerande nyhet känd i 4 år

Hundraåttionde ledaren: Barnifiering

Hundraåttioförsta ledaren: Inga kunskaper, inget ansvar, ingen respekt

Hundraåttioandra ledaren: Miljöministern och verkligheten

Hundraåttiotredje ledaren: Människor sätter moralen före plånboken

Hundraåttiofjärde ledaren: Det finns två kategorier av människor

Hundraåttiofemte ledaren: Politiskt korrekt

Hundraåttiosjätte ledaren: Det handlar inte om Islam och det handlar inte om en bild - det handlar om mord

Hundraåttiosjunde ledaren: Fem år efter Cykel o Spår

Hundraåttioåttonde ledaren: Till alla fegisar

Hundraåttionionde ledaren: Gnällspikar!

Hundranittionde ledaren: Partiet som bygger på en missuppfattning

Hundranittioförsta ledaren: Vi har ständigt ett val - utom när vi går till vallokalen

Hundranittioandra ledaren: 8,8-öresrevyn

Hundranittiotredje ledaren: Räddsamhället griper in

Hundranittiofjärde ledaren: Pengar finns

Hundranittiofemte ledaren: Det är möjligt

Hundranittiosjätte ledaren: Värsta tänkbara kränkning

Hundranittiosjunde ledaren: Fjorton punkter för diktatur

Hundranittioåttonde ledaren: Den som tror sig förstå avsikten förstår ingenting

Hundranittionionde ledaren: Vilkileaks

Tvåhundrade ledaren: Det fungerar!

Tvåhundraförsta ledaren: Svenska staten mördar

Tvåhundraandra ledaren: Att styra - vårt sätt att resa stämmer inte med fysikens lagar

Tvåhundratredje ledaren: Farligt umgänge

Tvåhundrafjärde ledaren: Forntiden slår tillbaka

Tvåhundrafemte ledaren: Rasism

Tvåhundrasjätte ledaren: Moralisk snuttifiering

Tvåhundrasjunde ledaren: Planlös premieras

Tvåhundraåttonde ledaren: Myten om självmord

Tvåhundranionde ledaren: Samhället behövs inte

Tvåhundrationde ledaren: Myndigheten

Tvåhundraelfte ledaren: Vi är inte alls överens med fascistiska Sveriges Television

Tvåhundratolfte ledaren: Det hade kunnat vara jag

Två hundratrettonde ledaren: Snäll polis och elak polis - men varför två?

Tvåhundrafjortonde ledaren: Äntligen grova brottslingar

Två hundrafemtonde ledaren: Sluta hymla - bygg högfartsbanor nu

Tvåhundrasextonde ladaren: Revolutionerande upptäckt löser energifrågan en gång för alla

Tvåhundrasjuttonde ledaren: Dags att göra upp med nationalismen

Tvåhundraartonde ledaren: Linköping skövlar sina grönområden

Tvåhundranittonde ledaren: En effektiv syn på ångest

Tvåhundratjugonde ledaren: Hej mormor!

Tvåhundratjugoförsta ledaren: Vet du vad som står i din journal - och hur många som vet det - och hur det används?

Tvåhundratjugoandra ledaren: Varför misslyckas man i skolan?

Tvåhundratjugotredje ledaren: Bristande kommunikation

Tvåhundratjugofjärde ledaren: Svaga och starka

Tvåhundratjugofemte ledaren: Att kalla Robert Edward Kalman Cseh för mördare är en förolämpning – mot mördare

Tvåhundratjugosjätte ledaren: Frågor från framtiden

Två hundratjugosjunde ledaren: Visst kan man göra djurförsök på människor

Tvåhundratjugoåttonde ledaren: Miljöförstöringens psykologi

Två hundratjugonionde ledaren: Vakta mot barnöverfall

Tvåhundratrettionde ledaren: Mänsklighetens första dagar

Tvåhundratrettioförsta ledaren: Diabetes som förklaring till massmord

Tvåhundratrettioandra ledaren: Andra

Tvåhundratrettiotredje ledaren: Flockförnedring - en gruppsykologisk intern studie

Tvåhundratrettiofjärde ledaren: Meningslös yttrandefrihet?

Tvåhundratrettiofemte ledaren: Småfascister

Tvåhundratrettiosjätte ledaren: Fem fega kräk

Tvåhundratrettiosjunde ledaren: Julångest

Tvåhundratrettioåttonde ledaren: Tre fega kräk

Tvåhundratrettionionde ledaren: Vad har vi för ledare?

Tvåhundrafyrtioende ledaren: Fel fråga

Tvåhundrafyrtioförsta ledaren: Tre decenniers eftersläpning - gammal svensk tradition

Tvåhundrafyrtioandra ledaren: Fel tjej vann

Tvåhundrafyrtitredje ledaren: Rasism!

Tvåhundrafyrtiofjärde ledaren: Inga problemgrannar, tack

Tvåhundrafyrtiofemte ledaren: Rättsväsendet begriper inte vad som händer

Tvåhundrafyrtiosjätte ledaren: Förintelsen pågår

Tvåhundrafyrtiosjunde ledaren: Kriminellt

Tvåhundrafyrtioåttonde ledaren: Onani borde förbjudas

Tvåhundrafyrtionionde ledaren: Vad finns det för alternativ?

Tvåhundrafemtionde ledaren: Det behövs inget svenskarnas parti

Tvåhundrafemtioförsta ledaren: Människan spår men rädslan rår

Tvåhundrafemtioandra ledaren: Hur har du drabbats av invandringen?

Tvåhundrafemtiotredje ledaren: Det viktiga i skolan är den fysiska säkerheten

Tvåhundrafemtiofjärde ledaren: Vad har vi lärt på 70 år?

Tvåhundrafemtiofemte ledaren: Det finns onda barn

Tvåhundrafemtiosjätte ledaren: Vad ska vi inte göra?

Tvåhundrafemtiosjunde ledaren: Inför förintelsens minnesdag - och förintar den

Tvåhundrafemtioåttonde ledaren: Terror får inte kallas olycka

Tvåhundrafemtionionde ledaren: De små fallen avslöjar vad som döljs i de stora

Tvåhundrasextionde ledaren: Pedofobi, fotografi och feghet

Tvåhundrasextioförsta ledaren: Vi lever under förtryck

Tvåhundrasextioandra ledaren: Corren stoppar kritik mot SD

Tvåhundrasextiotredje ledaren: Äntligen ett terrordåd

Tvåhundrasextiofjärde ledaren: Dumheten är ett klent vapen mot terrorism

Tvåhundrasextiofemte ledaren: Välkommen till friheten Kaj Linna - och alla andra

Tvåhundrasextiosjätte ledaren: Idéer om flygskatt

Tvåhundrasextiosjunde ledaren: Vad Sverige behöver

Tvåhundrasextioåttonde ledaren: Sverige är en rättsstat som använder tortyr och våldtäkt

Tvåhundrasextionionde ledaren: Vad ska ni göra när folket gör uppror?

Tvåhundrasjuttionde ledaren: Pride - inte för alla

Tvåhundrasjuttioförsta ledaren: >Polisanmälan mot SMHI

Tvåhundrasjuttioandra ledaren: Vad tycker du?

Tvåhundrasjuttiotredje ledaren: En svensk bör inte glömma Raoul Wallenberg

Tvåhundrasjuttiofjärde ledaren: Automobil - Ja, tack!

Tvåhundrasjuttiofemte ledaren: Det är något religiöst över självmordsdebatten

Tvåhundrasjuttiosjätte ledaren: Att älska en tonåring

Tvåhundrasjuttiosjunde ledaren: Att hålla dig undan - det är det nazisterna vill

Tvåhundrasjuttioåttonde ledaren: Russofobi

Tvåhundrasjuttionionde ledaren: Att observera

Tvåhundraåttionde ledaren: #metoo uch

Tvåhundraåttioförsta ledaren: Myndigheter gör inte fel

Tvåhundraåttioandra ledaren: Hitler hade applåderat

Tvåhundraåttiotredje ledaren: Minns ni - eller påminns?

Tvåhundraåttiofjärde ledaren: Jag är en neger

Tvåhundraåttiofemte ledaren: Ska man straffas för att man inte riskerat att skada någon?

Tvåhundraåttiosjätte ledaren: Med alla tänkbara medel

Tvåhundraåttiosjunde ledaren: Likheter mellan nazister och Fritt Fram

Tvåhundraåttioåttonde ledaren: Recept - så att den som ska ha medicin inte får ut den medan den som inte ska ha medicin får tag på den ändå

Tvåhundraåttionionde ledaren: Skogen - det perfekta hyckleriet

Tvåhundranittionde ledaren: Vad tjuvar gör

Tvåhundranittioförsta ledaren: Förintelsens minnesdag 2118

Tvåhundranittioandra ledaren: Mitt mål är att han aldrig mer ska röra sig fritt i vårt samhälle

Tvåhundranittiotredje ledaren: Du borde slå din fru oftare

Tvåhundranittiofjärde ledaren: Livet börjar inte vid födelsen

Tvåhundranittiofemte ledaren: Bevisa din oskuld!

Tvåhundranittiosjätte ledaren: En oväntad anklagelse

Tvåhundranittiosjunde ledaren: Försök med djur

Tvåhundranittioåttonde ledaren: Sakligheten är terrorns första offer

Tvåhundranittionionde ledaren: Efter 40 år

Trehundrade ledaren: Ökad trygghet

Trehundraförsta ledaren: Hitler och Mussolini fick med sig kejsaren - men inte folket!

Trehundraandra ledaren: Civilkurage

Trehundratredje ledaren: Kidnappning

Trehundrafjärde ledaren: Bevaranderätt

Trehundrafemte ledaren: För tanken

Trehundrasjätte ledaren: Ställföreträdande kris

Trehundrasjunde ledaren: En saklig syn på trafik

Trehundraåttonde ledaren: Folkmordet i folkhemmet

Trehundranionde ledaren: De har en annan kultur

Trehundrationde ledaren: Fifteen rules

Trehundraelfte ledaren: Den glömda förintelsen

Trehundratolfte ledaren: Är det en lastbilschaufförs jobb att döda fredliga demonstranter?

Trehundratrettonde ledaren: En person har förts till sjukhus

Trehundrafjortonde ledaren: Kan man stoppa hatet?

Trehundrafemtonde ledaren: Plast

Trehundrasextonde ledaren: Knulla barn tillåtet

Trehundrasjuttonde ledaren: Inga fler Ebba och Didrik

Trehundraartonde ledaren: Då är det inte så viktigt längre

Trehundranittonde ledaren: Animaliskt kött - och vanligt

Trehundratjugonde ledaren: Sverigehatarna - Så Dumma

Trehundratjugoförsta ledaren: Varför?

Trehundratjugoandra ledaren: Vad är djurförsök?/a>

Trehundratjugotredje ledaren: Varför ska polarisering motverkas?/a>

Trehundratjugofjärde ledaren: Hur länge ska man vänta?/a>


FRITT FRAMs ledarsidor har besökts mer än 100 000 gånger !   Här kan du läsa brev till ledarsidan

 

 
 RAOUL WALLENBERG

100 ÅR

2012-08-04

För ett sekel sedan föddes den människa som genom att trotsa barbariska nationalisters totala övermakt räddade tiotusentals människors liv och lönades med att dö i ett sovjetiskt fängelse


 
 
 
 

De fattar demokratiska beslut.

Fattar du?

 
 
 
 

KLOTTERSKOLAN!

 
 
 
 

Öppet brev till svenska massmedier:
Sluta sprida fördomar om avvikare !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NYTT UPPROP:

AMNESTY BEGINS AT HOME

- frige den som bara försvarat sig !

 
 
 
 
 

NU AVSLÖJAS LÖSNINGEN PÅ JULENS STORA DECKARNÖT !

 
 
 
 
 

Vilket fett är värst egentligen?

 
 
 
 

Hög tid att gå med i nätverket

De rädda mot de fega 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARNING! Politiskt korrekt sida:

VAD SKA FRAMTIDEN TRO ?

 
 
 
 
 

Fritt Fram avslöjar på Världsmiljödagen:

MYTEN OM FISKOLJA

 
 
 
 

Ny sida: Ät kött - ett känsligt ämne

 
 
 
 

90 % av TV3:s medarbetare lider av Neurotypiskt Syndrom

 
 
 
 

Fritt Fram publicerar CENSURERAD ARTIKEL om yttrandefrihet

NYTT! Sidan är nu tillbaka på http://www4.hemsida.net/alida/text.html, dock utan den teckning som fanns på Alidas förstasida.  Spray däremot fortsätter av allt att döma att censurera artikeln.

I solidaritet med de tidningar som stängts publicerar Fritt Fram här en karikatyr av profeten Muhammed

Var vänlig titta på den vänligt menade karikatyren innan Ni stänger denna tidning också!


 

  valfri.se

Sveriges största parti kan gå från 43 till 51 %
Kasta inte bort Din röst - behåll den! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VITTNESMÅL

från ett svenskt koncentrationsläger

Fritt Fram publicerar här delar av boken VITTNESMÅL från 1999.

 
 
 
 
 
 

DE HOTAR DITT LIV

De kör bil berusade, de utsätter oskyldiga människor för livsfara, somliga tas av polisen men - de släpps genast ut igen, fria att fortsätta sin terror. Många av dem kommer verkligen att mörda oskyldiga människor. Vanliga tidningar talar om vilka offren är, vare sig de vill eller inte. FRITT FRAM talar om vilka gärningsmännen är - vare sig de vill eller inte.


 
 
 

SATANS MÖRDARE !

Den s k 54-åringen (fyllde 54 år 7 maj), Bo STEFAN ÅKERVALL,

var den 9 september 2014 ytterligt nära att ta livet av flera oskyldiga människor på Nya Tanneforsvägen i Linköping. I ca 90 km/h mejade han narkotikapåverkad ner en busskur där det brukar stå människor, fullt likgiltig för att de knappast skulle ha en chans att överleva.

Tingsrätten skriver att "han har visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv och egendom". Han kunde inte veta att det genom en otroligt lyckosam slump just då inte fanns någon i busskuren, som knycklades ihop till skrot.

Han är tidigare dömd för "vårdslöshet i trafik"(läs: mordförsök) och tiotals fall av rattfylleri.

Den här mannen ska aldrig släppas ut! På grund av dagens extrema dalt kan man bara hoppas på att någon tar itu med honom när han strax kommer ut. Det här var inte någon "olycka" - ett barn hade kunnat förutse att det skulle sluta med mord. Som att ställa sig med en k-pist mitt i en folksamling och skjuta vilt omkring sig - och sedan påstå att man inte hade avsikt att skada någon!


 
 
 

De som håller mördarna under armarna

 
 
 
 

Fritt Fram avslöjar namnet på mannen som kallblodigt mördade en femåring i Arvika

 

Skriv på för en ny kriminalpolitik !!

 

Riksåklagaren: Åklagaren bröt mot lagen !

 

 
 
 
 

DEMOKRATISKA BESLUT

Enligt SVT Text röstade en klar majoritet av beslutsfattarna i Mora, Rättvik, Orsa och Älvdalen för att kommunen ska verka för att man ska få skjuta varg även utanför hägn, om de angriper tamdjur och hundar. I Eskilstuna sade 67 % nej till en delning av kommunen. Härnösand röstade nej till ett nytt köpcentrum. I Gällivare vann motståndarna till biltrafik i centrum folkomröstningen med bara 84 röster. Stockholms kommun sade ja till trängselskatt medan kommuner runt omkring sade nej. Frågan är om det kommunala självstyret eller de utövande makthavarnas åsikter ska gälla.

 
 

Våldsman i polisuniform

Känner Du igen den här mannen?


Här sprayar han en fredlig fackföreningsman i ögonen vid en lagligt varslad blockad mot en arbetsplats i Malmö.
Till yttermera visso har Polismyndigheten beretts tillfälle att kommentera dådet, men avstått.
En sjuksköterska greps när hon uppmanade polisen att föra en skadad strejkvakt till vårdcentral.
Läs mer på http://www.sac.se/ls/malmo/tallgatan21juli.html

Polisens internutredningsgrupp i Malmö har nu hört av sig och meddelat att förundersökning är inledd av chefsåklagare.

NYTT !

Nu misstänks två av de poliser som brukat pepparsprej mot strejkvakter för tjänstefel, enligt www.yelah.net. Specialåklagare Monica Mimer kommer kalla poliserna till förhör. Man kan naturligtvis fråga sig varför inte rubriceringen är misshandel, särskilt som det bara är själva misshandeln mot strejkvaktens ögon och inte ingripandet mot en lagskyddad blockad som utreds. Men rubriceringen "tjänstefel" brukar i alla fall anses som en mycket allvarlig anklagelse.

 
 
 
 
 

ÄNTLIGEN POESI

FRI POESI - ny poesisida för Dina dikter!


 

Arma människor

Penndrag

Som du har levat

Den röde hanen

Alla som glimmar

Historia

Fånge i framtiden

Månlandningen

Jättars tår

Det var som om våren vann

Tänk om det fanns ett språk

Bort från allt

De intelligenta

När du ska gå

Definitivt

Öar i hav

Ett vågspel

Kort

Skillnaden

Som om jag skulle leva

Inte hela bilden

Tänk kanske på

Vad de har skrivit

Tyck inte illa

Tennis

Lickerim

Förstod inte bättre

Idé

KD

Jag har sett

Emot

Det nakna våldet

Utmaning

Val

Lika mycket värda

Rasism

Vet man

Bitter

Skriv

Som alla andra

Trovärdig

Att övervinna en sten

Guilt by association

Åsikt

De där gångerna

Mörkret

Opassande

Den sista utvägen

Vad väntar vi på

Att det som varit varit

Livet är fantastiskt

Nu

Om jag sett längre än de flesta

Redaktörer

Till hatet

Mot betalning

Det vackraste

Snabb att döma

Vart tog de vägen

Den som gör rätt

Att veta

Visa om lärda

Anmälan

Det tar trettio år

Sverigehatarna

Angriparen

För all framtid

Solidaritet

Dårskap

Prydnad

Magi

En halv människa

Inget som slutar på ist

Det var fel

Hopplöst

Sommaren

Pengar

Den största skillnaden

Tänk om alla

Mot rädslan

Förnuftet

Mansgris

Bluff

Maktspråk

Att rädda en människa i nöd

Sorgen lättar

Igen

En droppe i ditt hår

Sakta

Om hundra år

Säg nånting

Stolt

Jag kan inte

One way

Mobiler

Inlåst

Brand

Att sticka ut

Allt gick bra

En hemsk historia

Hela tiden

Hör vad jag säger

Realistiskt

Krig

Rätt lätt

Uppåt och framåt

Glädjen

Svara

Extrem

Normal

Föds

Människor och sanningar

Eget arbete

Miss lyckas

Hur många

Att sluta fred med kärleken

Dig jag tänkte på

Galen

Vissa

En dikt till dig

Vad har vi lärt oss?

Segern

Många

Nästan

Om man inte försöker

Musiken vi älskade

Ana

Vårvindar

Ungdomar

Verklighet

Dödsintyg

Lakejer

Digitalt

Jag kan känna

Inte

Men jag älskar dig ändå

Oändligt

Men

Fega

Julen är farlig och julen är här

Nu

En blick

Skräck

De som följer dig

Stå för

Amnesty

Fick slag av egna tankar

Bara en pinne

Flocken

Jag hade väntat mig mer

En man som trodde

Finns det - Måste man

Så dant

Alltid

Stötesten

Fakta

Skapa

Choklad

Får

Färdigskrivet

Människan

Hå-hå-ma-pa

Frihet är

Sällsam frukt

Det är jag

Jo det kan man

För kärleks skull

Var hälsad

Du som vet vad kärlek är

En halv människa

Definition

Det finns ett annat liv

Ansökan om tillstånd att gråta

Pyrrhusstyrkan

Häftigt

I barnenas värld

Att skrämma dej

Tänk om vi hade förstått

Okej

Vik av

Den sociala tragedin

Rent mjöl

Drömmen om Evelina

De skiter i allt

Det finns ingen framtid

Makteriet

Ett liv efter detta

Du

Nu tänder vi ett ljus

If I have had no sense of humour

Vi trodde

Utveckling

Fel

Hur mörkt

Smart

Så mycket kostar det

Hör livet till

Grundforskning

That happy feeling

En liten hälsning

Jag grät

För varje gång

Finns någon

Bo södersten

Vad var det

Himlen var alldeles röd

Guld

Själen

En gåva

Jantejagen

Dagordning för människosyn

Nolla blev etta

Och så lider vi

Vad din hjärna säger

Namnförslag

Minnet av ljuset

Att vara fega

För ordet

Pride

Jag står ut

Gift

För dom

Lumbago

Meningen

Dom som gör det

Var är meningen

Ilsken inte vred

Glöm inte

Det finns

Edéns trädgård

Sommarnatten

Realist

Licensee

Worth to live

Nya problem i Oskarshamn

Det är mänskligt

Moment 26

Propositio non grata

Manodepressiv

Är svenskar tråkiga?

Lex Jante

Dansa med änglar

I slutet av april

Steglös

Övervåningens sängar

För lust

Realistiska förhoppningar

Vad Ni än säger

Hjälp

Nätet

Vårt val

Framsteg

Ut och in

Väder

Väska innehöll kläder

För utvärtes bruk

Älskar alla

Löjligt elegant

Framtiden

Du fick följa med

Jag

Vad det blev under nittonhundratalet av mänsklighetens
efterlängtade utveckling med vetenskapens framsteg på
alla områden tack vare obegränsade naturresurser plus
människors förhoppningar om minskat lidande samt
ansträngningar trots artonhundratalets hopplöshet och
uppoffringar för en bättre framtid på tjugohundratalet

Mellan glädje och sorg

Enfaldigt leve yttrandefriheten

Mångfaldigad hatlista

Det femte monumentet

Lycka

Den som får allt

Evig kärlek

Ett sätt

Slappna av

Framtiden vet vi inget om

Den stad jag känner

Jag har sett

Hopplust

Trösterika

Miljöpåverkan

Överkänslig

Musik att leva till

Polisen

Fullt

Att stå utanför

Men ingen med livet

En till

Hi - Hi

Begå ej dignande julbord

Titta

För sig själv

Min själ igen

Olika

Ironi

Om du skulle dö

Män i skor

Agnomen

Som en dröm

Vinnare

Tvång

Till tonerna av Mozart

Någon hoppades

En sak

Små möjligheter

Lotteri

Friheten

Att reagera

Frihet och trygghet

Nu kommer den

Nåt är det

Demonarki

Vidi

Brända broar

Ondskan

Efter efterfest

Rum för romantiker

Bästa tid

Det gör ont

Skogen mellan klipporna

När ingen svälter längre

Lammkött

När regnet hänger i luften

Framåt till varje pris

Linjemontörerna

U

Vi kan inte

Din sjuka jävel

Höst

Språkresor

Till mördaren

Negativ frihet

De smarta

Förtvivlans dar

Mannen som inte slutade

Hur är det möjligt

Varför

Jag lovar inget

Lyckan väntar

Ursäkta röran

Estonia

Detta datum

Obegriplig

Tillbaka framåt

Stenar och moln

Var rädd om dig

Kärlek

Original

Dagens gubbar

Vi räknar dagarna

Det finns ingen väg

Människor o djur

Var det någon som sa något

En del av kroppen

Dom kommer att försöka

Kämpar

Jag älskar världen

Och vi gjorde ingenting

Vad innebär det

Himmelriket

Stå

I historiens ljus

Framåt

För världen i rummet

Jag vet inte

Jag ser inte dig

Mördarna

Bekymmer

Den eviga

Om en halvtimme öppnar vallokalerna

Så fort

Dagens första plan

Ordningsregler för friheten

Det mest förbjudna

Var inte rädd

NU-03

Dikt

Familj

Trafik

Den gudomliga rättvisan

Framme

För att de inte förstår

Somliga mord

Till höger och vänster

Fin-fint

Det goda samhället

Hämnd

Ett ord

Vi levde väl

Vinternatt

Se livet

Kvalitetspoesi

Alla älskar naturen

Räddningen

Om sex

Ord för att slippa

Av allt

Men ingen kan säga vad det är

Min själ

Gravskrift

Lydnad

Att klara av

I vårhöstens dis

Att inte bli rädd

Liten sommardikt

En strimma hopp

Tillbaka till sommarnatten

Med vapen i hand

Dom

Det stora äventyret

Den gåtfulla

Det verkliga

Det möjliga

Det heliga

Det tidiga

Vad det blir av ens liv

Ge upp

Det konstiga

Det viktiga

Det hjälper

Min plats på jorden

Kan det finnas något

Aldrig så mörkt

Den som visste

Jul mot alla odds

Vägen ut

Evigheten

När kärlek bränner

Blott din längtan

The Leap of Hope

Se upp

Demokratisk samverkan

Hur dum får man vara

De förtalade

Fascist

Alternativ

Vila i frid

Sommarliv

Where no hope is

Vad vill du

Vad säger dom

Den man älskar

Ta seden dit

Politik är att vilja

Himlen kan inte vänta

Bättre gök

Det blev

Den enda säkra

Mentala kalhyggen

När isen smälter bort

Valspråk

Låt mig få tända ett ljus

Alltihop var ångest

Hej

Tack och välkommen åter

Jag springer

Den som fördömer hatet

De gamla gudarna

Vintergatan

Bara vara

Yttrandefrihet

Jag tror

Här fattas demokratiska beslut

Anseendet

Rakt fram

Förtryck är inte längre möjligt

Gökspråk

Telefonetik

Yra Vera

Trafiksignaler

Du såg rätt

Håll käften nån gång

Den heliga skrift

Hur fri är friheten

Nu finns det pengar

Är livet

Vi

Paradix

Den som aldrig gråter

När Du till slut står ensam

Ödet, myten och jävulen

Det behöver inte vara sant

Natt och dag

Brev till utlänningsnämnden

Rättshaverist

Idag är en spegel

Jag hann !

Tiotusen kronor

Aldrig skiljas mer

Den Sorgsne

En legendarisk ballad från 70-talet - nu i svensk översättning och bearbetning - endast i Fritt Fram!

Läst i tidningen

Upplysning

Leve demokratin

Drömmen om skolan

Missförstånd

 

 
 NYTT: Ännu mer uppenbart!

MYTEN OM DE ESSENTIELLA AMINOSYRORNA

 
 
 
 

  ostgotatrafiken.info

- AB Östgötatrafiken kan varken lämna, ta emot eller skaffa info !

 

 

Ett par brev med anledning av polisens brottsbefrämjande verksamhet

 

 

 

DEMOKRATISKA BESLUT

36 % av svenska folket har beslutat att inte införa euro som valuta. Endast 27 % röstade ja. Bland dem som inte berövats sin rösträtt och valde att använda den röstade 56,1 % nej och 41,8 % ja. Mer intressant är emellertid att företrädare för EU konstaterat att beslutet är fattat och att statsminister Göran Persson klockan 21:53 yttrade i teve att "I en folkomröstning ska vi följa det resultat som kommer" - ett tydligt erkännande av demokratiska beslut, trots att folkomröstningar enligt nuvarande lag bara är rådgivande. Dessutom vill 45 % i SVTs vallokalsundersökning ha ökat antal folkomröstningar och bara 10 % vill inte ha några. Symptomatiskt är annars att en ledarskribent i morgonens tevesändningar yttrar att man ska lyssna på de folkvalda politikerna i stället för på "gatans parlament" - en uttryckligt antidemokratisk ståndpunkt. I en av de lokala folkomröstningar som samtidigt hållits har enligt SVT text 81 % av de röstande röstat nej till trängselavgifter i Stockholms kommun, vars invånare dock inte fått rösta. I Örkelljunga har 61 % av de röstande beslutat att införa ett ekonomiskt alternativ i form av kommunalt vårdnadsbidrag. Ännu mer intressant är att i Södertälje har invånare från årskurs sju och upp till arton års ålder inte berövats sin rösträtt utan varit med om att besluta att det inte ska byggas någon ny bilbro.

 

 

Demokratins högtidsdag

20 % avstod inte rösträtten

Inte sedan andra världskriget har parlamentarismen fått så lågt betyg.

 

RÖSTRÄKNINGEN KLAR

Kommunerna fattade nästan demokratiska beslut.

PS. Enligt SVT Aktuellt har det svängt över till NEJ till havsbaserade vindkraftverk!

 

 

 

Sjösättning på Världsmiljödagen:

tyst.info

- den som är utsatt för buller är icke fri !

 

HÄLSA

Äntligen något nytt om Hälsa i Fritt Fram:

TRESTEGSANDNING

- bra mot stress, rastlöshet och oro

 

 

Naturläkemedel: valeriana

 

 

Fritt Fram presenterar SIA:s vapenarsenal

Klassiska och moderna vapen

 

Rekommenderad länk: http://go.to/arbetsfri Se även FRI DEBATT

 

 

 

DUBBELMÖRDARENS NAMN

FRITT FRAM kommer att fortsätta bevakningen av enskilda människors personliga säkerhet, den som svenska staten med domstolsväsendet i spetsen högaktningsfullt struntar i. Bl a kommer vi att publicera dömda våldsbrottslingars namn så att allmänheten får en liten chans att akta sig. Vi började med en terrorist från Linköping och fortätter med en av de värsta mördare som dömts i Sverige , dubbelmördaren som kom undan med skyddstillsyn samt avrättningen som gav tio månaders fängelse .

 

 

 

Fritt Fram publicerar den beslagtagna artikeln om nödvärn ur tidningen Brand som JK inledde förundersökning mot

 

 

 

SOCIALDEMOKRATISK ORDLISTA

Vad menar de egentligen?

 

 

RYSAREN - otäcka avsnitt av verkligheten.

Arbetsmarknadsinstitutet ljuger för arbetslösa - på uppdrag av Linköpings kommun

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRISEN FÖR FRIHET OCH FRAMSTEG har tyvärr inte kunnat utdelas då det inte kommit in några nomineringar

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONSTEKNIK har flyttat till IT NU

 

 
 

Fritt Fram:s skämtsamma sida :

Otroligt oroligt roligt

 
 

English, please! Esperanto, dankon! Interlingua, gratias!