FRITT FRAM       ISSN 1403-1582   Publ 2009-07-01   Uppdat  2009-07-01   informed  IT NU   CYKEL o SPÅR   KALENDERNYTT  KONTAKT
 
Nedanstående brev skickades med vanlig post 2009-06-19 till följande 28 adressater. Så fort någon har svarat kommer jag att ange detta.
Chefredaktör Thomas Peterssohn, TT   har inte svarat.
Deskchef Mats Olsson, TT   har inte svarat.
Nyhetschef Magnus Persson, TT   har inte svarat.
Nyhetsredaktör Marianne Ahlenius, TT   har inte svarat.
Nyhetschef Mats J Larsson, Dagens Nyheter   har inte svarat.
Nyhetschef Caspar Opitz, Dagens Nyheter   har inte svarat.
Redaktionschef och tf ansvarig utgivare Pia Skagermark, Dagens Nyheter   har inte svarat.
Redaktionschef Charlotta Friborg, Dagens Nyheter   har inte svarat.
Chefredaktör Thorbjörn Larsson Dagens Nyheter   har inte svarat.
Chefredaktör Lena K Samuelsson, SVD   har inte svarat.
Redaktionschef Martin Jönsson, SVD   har inte svarat.
Redaktör  Ulrika Bergsten, SVT   har inte svarat.
Redaktör Judit Ek, SVT   har inte svarat.
Redaktör Göran Larsson, SVT   har inte svarat.
Redaktör Janne Lindström, SVT   har inte svarat.
Redaktör Anna Linnér Franzén, SVT   har inte svarat.
Redaktör Ann-Britt Ryd Pettersson, SVT   har inte svarat.
Redaktör Titti Werner, SVT   har inte svarat.
Redaktör Geronimo Åkerlund, SVT   har inte svarat.
Eva Landahl, Ansvarig utgivare Aktuellt   har inte svarat.
Redaktör Anna Wästberg, SVT   har inte svarat.
Redaktör Michael Kucera, SVT   har inte svarat.
Redaktör Louise Wileen Bjarke, SVT   har inte svarat.
Redaktör Mikael Pettersson, SVT   har inte svarat.
Chef och ansvarig utgivare Kajsa Ericson, TV4 AB   har inte svarat.
Nyhetschef Lasse Herneklint, TV4   har inte svarat.
Redaktör Sara Ångström, TV4   har inte svarat.
Chef och ansvarig utgivare Rickard Henley, TV4   har inte svarat.
 
Öppet brev till svenska massmedier

Sluta sprida fördomar om avvikare !!

De senaste åren har en helt otrolig utveckling skett inom svenska massmedier, främst dagstidningar och etermedier. På ett sätt som nog ingen ens kunnat tänka var möjligt på 1900-talet - om inte Hitler-Tyskland varit - basuneras okritiskt ut de mest bisarra lögner om avvikande grupper.

1. Tvångstankar tvingar ingen att begå några handlingar!! Tvärtom, det har konstaterats att risken för våldshandlingar är mindre än hos dem som inte har tvångstankar om våldshandlingar. Förklaringar i pressmeddelanden att gärningsmän haft tvångstankar kommer från personer som inte vet ett skvatt om tvångstankar men ofta utger sig för att vara experter på mer än vad de är experter på.

2. Man mördar inte "för att få utlopp för sin ångest" (citat ur svensk dagstidning 2004) En ångestfylld människa är mer än väl - ja, faktiskt ännu mer än vad som är nyttigt - medveten om mänskligt lidande och det sista man skulle drömma om är att skapa så mycket lidande. Man kan ha diabetes och mörda, utan att okunniga fackmän och massmedier anger diabetes som motiv för mordet - hur kan det komma sig? Om man från massmedias sida VILL, så FINNS det andra fackmän att lyssna till, även sådana som verkligen ÄR experter på det de talar om!

3. Asperger Syndrom innebär av allt att döma en påtagligt minskad, inte ökad, risk för våldshandlingar. I en studie från 1991 fann forskarna att våldsamt beteende inte är mer vanligt hos personer med Aspergers syndrom än hos andra. Det finns över huvud taget inga belägg i forskningsstudier för att personer med autismspektrumtillstånd utför fler våldsbrott än andra. Källa: http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/kriminalitet/forskning_om_autism_och_kriminalitet/index.html    -  Handikapp & Habilitering, Stockholms läns sjukvårdsområde, Box 17519, 118 91 Stockholm

4. Beskrivningar som att en okänd mördare är en "enstörig man med låg social kapacitet" har ingenting med psykologisk eller psykiatrisk vetenskap att göra utan tjänar endast syftet att smutskasta hela denna grupp av människor. Så här skriver en svensk dagstidning 2004: "Den som överhuvudtaget har reagerat på någon udda figur i sin omgivning uppmanas höra av sig till polisen." Undra på att polisen inte hinner utreda alla tips…  Man efterlyste också personer som "betedde sig ovanligt och fotograferade" - det hade kunnat vara jag! "Polisen jagar en sjuk enstöring" fortsatte man - jag är en enstöring, jag är sjuk, jag gör inget fel, det gör däremot den polis som jagar en sjuk enstöring - en mycket farlig polis, med benäget bistånd av massmedia.

5. Pedofili är en läggning och har ingenting med handlingar att göra. Det går att slå upp i en vanlig ordbok, om ni har en sådan på redaktionen. Varför skulle inte en pedofil kunna avstå från att begå en våldtäkt? Jag måste rimligen ta med det i detta sammanhang eftersom det än så länge är den mest systematiska - och icke desto mindre den mest politiskt korrekta - av alla dessa förtalskampanjer, och det vill inte säga lite. Framtidens dom kommer att falla hård över svenska massmedier som på 2000-talet trots bättre vetande så frenetiskt förföljde en så uppenbart oskyldig grupp av sexuella avvikare. De som begår övergrepp på barn ska kallas för vad de är, inte för något som inte har med övergrepp att göra. Om det sedan stämmer att 90 procent av dem som begår övergrepp på barn över huvud taget inte är pedofiler så gör det egentligen ingen skillnad, möjligen blir motivet till dessa förföljelser ännu mera obegripligt. Den enda 'pedofilhärva' som existerar är den livsfarliga härva av språkfel som massmedia skapat i sin sensationslystnad. Det har gått så långt att man redan genom att påpeka eller ta upp frågan som jag nu gör, riskerar i bästa fall att bli censurerad, i värsta fall att bli fysiskt angripen - för ett språkligt påpekande! Vad HAR Ni GJORT ??

Jag dokumenterar dessa förföljelser och smutskastningskampanjer och bevarar namn och övriga data om Er i permanent form till en framtid som inte är präglad av vad som i dag anses politiskt och kulturellt korrekt. Ingen ska kunna tro att Ni inte visste vad Ni gjorde. Jag gör mig inga illusioner om att kunna påverka den statsmakt som numera är den starkaste, men jag vill fästa Er uppmärksamhet på att det ni gör är FEL, även om ni har MAKTEN att fortsätta som om inget hänt!
 

Linköping 2009-06-18
 

Fredrik Flink
Arbetaregatan 14
582 52 Linköping